Materiał Partnera Transport zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy

Tracąc bliska osobę często stajemy przed dużym wyzwaniem logistycznym, jakim jest transport zwłok z zagranicy. Przytłoczeni wielka tragedią nie mamy głowy, aby zająć się wszystkimi formalnościami. Tym bardziej, że nie wiemy do końca jak pod kątem formalnym zorganizować taki transport. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firmy pogrzebowej. Dzisiaj omówimy szczegółowo zagadnienie dotyczące sprowadzenia ciała z zagranicy.

Jak rozpocząć procedurę sprowadzenia ciała z zagranicy?

W pierwszej kolejności musimy wyjaśnić kto ma prawo do sprowadzenia ciała bliskiej osoby z zagranicy. Do tej grupy zaliczamy małżonka lub małżonkę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuki, prawnuki, dziadków, pradziadków, a także ciotki, wujostwo i stryjów. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu sprowadzenia ciała do Polski, jest złożenie odpowiedniego wniosku do starosty lub prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane zmarłej osoby oraz ostatnie miejsce jej zamieszkania lub pobytu, jak również środek transportu, którym ciało ma być sprowadzone. Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć urzędowy dokument, który poświadcza śmierć oraz jej przyczynę. Dokument ten powinien być przełożony przez tłumacza przysięgłego. W sytuacji, gdy przyczyna śmierci jest nieznana do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdza, że dana osoba nie zmarła z powodu choroby zakaźnej. Decyzja dotycząca złożonego wniosku powinna być wydana najpóźniej w ciągu 3 dni od jego przedstawienia. Transport ciała musi zostać zrealizowany maksymalnie w ciągu 3 dni od momentu wydania decyzji. W wydanej decyzji jest także wskazywane miejsce pochówku.

Jakie formalności należy spełnić w konsulacie?

Drugą część formalności należy dopełnić zgłaszając się do konsula, który ma swoją placówkę w kraju, w którym doszło do śmierci danej osoby. Musi on wydać zgodę na transport ciała. Decyzję podejmuje na podstawie złożonych dokumentów, wśród których powinny znaleźć się:

  • odpis zupełny aktu zgonu,
  • decyzja starosty lub prezydenta miasta, o której pisaliśmy wyżej,
  • potwierdzenie, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna – nie trzeba go przedstawiać w przypadku przewożenia prochów,
  • zezwolenie policji lub sądu – tylko w przypadku, jeżeli przyczyną śmierci było zabójstwo lub samobójstwo.

W jaki sposób przewozić zwłoki?

Ważną kwestią jest prawidłowy transport zwłok z zagranicy do Polski. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, to należy najpierw poprosić o wydanie międzynarodowego aktu zgonu. Trzeba także poinformować szpital, że ciało zostanie wywiezione poza granice kraju. W przeciwnym wypadku zwłoki zostaną przekazane prywatnemu zakładowi pogrzebowemu z kraju, w którym nastąpił zgon. A to generuje dodatkowe koszty. Przewóz zwłok odbywa się w specjalnej, metalowej trumnie, która jest hermetycznie zamknięta. Trumna jest dodatkowo chowana w drewnianej skrzyni. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku urny z prochami. Powinna być ona metalowa i dodatkowo zabezpieczona drewnianą urną. Przed rozpoczęciem transportu trumna lub urna zostają opieczętowane przez pracownika konsulatu. W konsulacie musimy przedstawić potwierdzenie, że metalowa trumna została zamknięta przez pracowników firmy pogrzebowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku kremacji trzeba przedstawić zaświadczenie o tym fakcie. Transport trumny z ciałem musi odbywać się specjalnie oznakowanym samochodem. Dużo bardziej skomplikowane jest to w przypadku transportu lotniczego. Każde linie lotnicze mają wewnętrzne, często różniące się przepisy dotyczące transportu zwłok. Procedury dotyczące transportu ciała z zagranicy są dosyć skomplikowane. Dlatego warto powierzyć to zadanie wykwalifikowanej firmie pogrzebowej. Miejski Zakład Zieleni Pogrzeby Kremacja Ekshumacja z Gdańska, prowadzony przez Wacława Sworobowicza i Krystynę Koziarę, posiada odpowiednie kompetencje do sprawnego i zgodnego z prawem transportu zwłok z zagranicy.

Opracowanie:

Podziel się