Materiał Partnera Tłumaczenia prawne a prawnicze – czym się różnią?

Tłumaczenia prawne a prawnicze – czym się różnią?

Tłumaczenia prawne wykonują specjaliści, którzy oprócz perfekcyjnej znajomości języka, posiadają wiedzę z zakresu prawa i nauk społecznych. Jeżeli chcesz, aby tłumaczenie było nie tylko spójne, ale i oddawało głębszy sens tekstu, skorzystaj z usług tłumacza specjalizującego się w przekładach prawniczych.

Tłumaczenie prawne a prawnicze

Teksty prawne i prawnicze są pisane dwoma różnymi językami. Tekstem prawnym jest, np. ustawa, zaś tekstem prawniczym – artykuł branżowy.
Język prawniczy to rodzaj specjalistycznego języka prawnego, zwanego także idiolektem prawodawczym. Ten specyficzny język jest używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo – innymi słowy to język, w którym prawnicy rozmawiają o prawie. Przykładami tekstów, które zostały napisane w tym żargonie naukowym są artykuły specjalistyczne w prasie naukowej, analizy prawnicze oraz dokumenty funkcjonujące w obiegu prawa, ale nie stanowiące tekstu prawnego, m.in. umowy, akty spółek, umowy handlowe oraz pełnomocnictwa. Tłumacze specjalistyczni najczęściej wykonują przekłady dokumentów założycielskich, wewnętrznych statusów firmowych, pełnomocnictw oraz wszelkich innych dokumentów będących wytworami przedsiębiorstwa.

Tłumaczenia prawne – problemy

Język prawny to język norm oraz przepisów prawnych opierający się na języku naturalnym. Niestety, przez pewne różnice na polu semantycznym wyrazy używane potocznie mogą mieć odmienne znaczenie. Tłumacz wykonujący przekład prawny zdaje sobie sprawę, że język prawny jest językiem wysoce specjalistycznym, w którym dokładne przetłumaczenie poszczególnych zwrotów i określeń ma kluczowe znaczenie. Równie istotne co jasny przekaz są interpunkcja oraz stosowanie wielkich oraz małych liter. Aby poprawnie wykonać przekład, tłumacz musi być na bieżąco z wytycznymi odnośnie do zapisów nazw aktów prawnych. Kluczowymi pomocami są Dzienniki Urzędowe RP.

Nie ulega wątpliwości, że specjalistyczne tłumaczenia prawne powinny być wykonywane przez osoby, które dysponują rozległą wiedzą z zakresu nauk prawnych i lingwistyki. Konieczne jest także zachowanie precyzji i czujności. Korzystając z usług sprawdzonego biura zatrudniającego doświadczonych tłumaczy, takiego jak Nauka języka niemieckiego i tłumaczenia oraz obsługa biurowa Jacek Kopeć, Klient zyskuje pewność, że tłumaczony tekst w pełni oddaje ducha oryginału.

Tłumaczenia prawne – zleceniodawcy

Tłumaczenia prawne są zlecane zarówno przez klientów biznesowych, jak i organy państwowe (sądy, Policję, prokuraturę oraz podmioty administracyjne). Instytucje państwowe są zobowiązane do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, ponieważ tylko takie posiadają moc prawną i poświadczenie zgodności z oryginałem.

Opracowanie:

Podziel się