Materiał Partnera Testament – najważniejszy dokument prawa spadkowego

Testament – najważniejszy dokument prawa spadkowego

W ciągu życia gromadzimy majątek. Ma on postać oszczędności zgromadzonych na koncie, obligacji lub nieruchomości. Aby nie trafił on w niepowołane ręce warto sporządzić testament korzystając z pomocy notariusza. Będzie on gwarancją tego, że nasza rodzina otrzyma określony majątek w takiej części jak zostanie to zapisane w testamencie. W innym przypadku dziedziczenie będzie odbywać się według ustawy i może być niekorzystne na członków rodziny.

Kto może sporządzić testament

Testament to bardzo ważny dokument, w którym osoba sporządzająca testament (testator) spisuje swoją ostatnią wolę. Jest on szczególnie istotny w przypadku posiadania dużego majątku oraz tego, jeśli chcemy, aby jego konkretna część trafiła w ręce bliskich nam osób lub konkretnych instytucji. Testament charakteryzuje się określonymi cechami, ale co najważniejsze, aby był ważny powinien być potwierdzony przez notariusza.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego testament jest ważny tylko wtedy, kiedy testator dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie może być więc osobą ubezwłasnowolnioną, ponieważ wtedy testament jest nieważny. Trzeba pamiętać, że ma on charakter osobisty, czyli nie można go sporządzić, ani odwołać przez pełnomocnika. W testamencie może być zawarte rozporządzenie odnośnie majątku wydane przez jedną osobę. To oznacza, że dokument spisany na przykład z małżonkiem będzie nieważny.

Rodzaje testamentu

Kodeks cywilny definiuje dwa rodzaje testamentów – zwykły oraz szczegółowy. Testament zwykły może sporządzić każda osoba niezależnie od chwili, która posiada pełnię czynności prawnych. Najczęściej ma on formę testamentu napisanego własnoręcznie i powinien być opatrzony datą. Jednak w myśl przepisów brak daty nie pociąga za sobą nieważności napisanego dokumentu pod warunkiem, że nie zachodzi wątpliwość co do zdolności spadkobiercy względem posiadanych czynności prawnych.

Wiele osób decyduje się też na sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego. Wtedy należy udać się do notariusza, który posiada wzór testamentu i jest w stanie potwierdzić wolę wyrażoną w testamencie własnym podpisem. Testament w tej formie jest najbezpieczniejszym oraz w pełni prawnym sposobem wyrażenia woli testatora. Inną formą wyrażenia ostatniej woli jest testament szczegółowy. Jest on dopuszczalny w wyjątkowych sytuacjach jak w przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub kiedy nie ma możliwości zachowania ostatniej woli w formie testamentu zwykłego. Co ważne traci on moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności jakie uzasadniały brak możliwości spisania testamentu zwykłego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas