Materiał Partnera Technologia montażu wież telekomunikacyjnych

Technologia montażu wież telekomunikacyjnych

Stacje bazowe telefonii komórkowej lokalizuje się na istniejących obiektach takich jak wysokie budynki, kominy, itp., albo na ziemi, jako wieże i maszty telekomunikacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym. Wieżowe stacje realizowane są najczęściej poza obszarami miejskimi. Ich postawienie, poza nakazanymi prawem dokumentami, wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy budowlanej.

Budowa wież bazowych

Podstawowa różnica między masztem a wieżą jest taka, że wieża to wspornik utwierdzony w fundamencie, zaś maszt jest to belka ciągła, której podporami są odciągi, zaś dół masztu zamocowany jest przegubowo. Stacje wieżowe mogą być wykonane z kratownic, mogą stanowić wieże rurowe pełnościenne, gdzie trzon wieży stanowi rura stalowa, oraz żelbetowa lub strunobetonowa wieża rurowa. Rzadko stosuje się maszty kratowe mimo, że są lżejsze od wież kratowych – potrzebują jednak więcej miejsca, gdyż odciągi muszą być zamocowanie pod odpowiednim kątem. Najczęściej spotykane wieże mają wysokość ok 40 – 50 m i są stawiane przez firmy wyspecjalizowane w pracach wysokościowych. Wieże te wyposażone są w konstrukcje wsporcze anten, elementy towarzyszące, pomosty robocze do obsługi anten wraz z zabezpieczeniami, drabinę włazową, drogę kablową, elementy odgromowe oraz system bezpieczeństwa chroniący przed upadkiem. Urządzenia sterujące pracą stacji ulokowane są zwykle u podnóża wieży, bądź na rusztach stalowych.

Konstrukcja wieży telekomunikacyjnej

Konstrukcje stalowe wież telekomunikacyjnych zabezpiecza się przed korozją przez ocynkowanie, co wpływa m. in. na sposób łączenia elementów. Nie można na przykład spawać na budowie, więc, jak mówi właściciel firmy oferującej montaż wież telekomunikacyjnych Z.M.B. Sławomir Olszewski, wszystkie połączenia montażowe są na śruby. Elementy przeznaczone do cynkowania muszą zostać właściwie przygotowane, nie mogą występować elementy zamknięte nieposiadające odpływu a elementy spawane – poza budową oczywiście – powinny być podobnej grubości. Ważne, by skład stali przeznaczonej do wykonania wieży był odpowiedni do cynkowania. Poza obiektami stalowymi, żelbetowymi i strunowymi, występują także aluminiowe stacje bazowe. Stacje bazowe zwykle nie są malowane, zdarza się to jedynie jeśli lotnictwo wojskowe wyrazi życzenie, by wieża posiadała dzienne oznakowanie przeszkodowe. Decydując o lokalizacji stacji przede wszystkim bierze się pod uwagę aspekt telekomunikacyjny, czyli możliwość uzyskania możliwie najlepszej jakości usług telekomunikacyjnych, uwarunkowania społeczne, oraz aspekt konstrukcyjny, czyli racjonalność usytuowania zamierzenia od strony najkorzystniejszego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego

Podziel się