Materiał Partnera Szambo - co musimy wiedzieć i jakie warunki spełnić?

Szambo - co musimy wiedzieć i jakie warunki spełnić?

Jeśli nie mamy funduszy na zbudowanie własnej ekologicznej oczyszczalni ścieków, to rozwiązaniem jest szambo. Zamontowanie takiego szczelnego zbiornika na ścieki, to również jedyna opcja dla osób, które posiadają niewielkie działki na obszarach pozbawionych kanalizacji. Kwestia umiejscowienia szamba powinna zostać ustalona już w czasie przygotowań do budowy domu, gdyż jeśli uwzględnimy jego miejsce w planie zagospodarowania naszej działki, to później nie będzie konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Jeśli z kolei zajdzie potrzeba wybudowania szamba, które nie było wcześniej zaplanowane, to zachodzi konieczność zgłoszenia tego faktu do starostwa.

 Ograniczenia odnośnie lokalizacji

 Szambo koniecznie musi być zbiornikiem szczelnym, jednak pomimo tego faktu konieczne jest umiejscowienie go w odległości co najmniej 15 metrów od studni. Warto również pamiętać, że nie może być zlokalizowane w odległości mniejszej niżeli 5 metrów od okien i drzwi i pomieszczeń, w których będą przebywać ludzie. Z kolei minimalna odległość od granicy działki wynosi 2 metry. Ostatni parametr może być inny, jeśli uzgodnimy z sąsiadem że obydwa zbiorniki umieścimy na granicy działek. Czyszczenie szamba i wywóz

 Czyszczenie szamba to czynność, która musi być przeprowadzana regularnie. W związku z tym gdy planujemy jego umiejscowienie w obrębie działki powinniśmy również zadbać, aby jego dostępność w tym zakresie była jak najbardziej przystępna. Wywóz szamba najlepiej zlecić wyspecjalizowanej i niezawodnej firmie.

 Pojazd asenizacyjny, który dokonuje opróżnienia szamba powinien mieć wygodny dostęp do niego. Najlepszą opcją jest takie umiejscowienie zbiornika, aby nie było konieczności wjeżdżania za każdym razem na teren naszej posesji. Wygodnym rozwiązaniem jest również wykonanie specjalnego przewodu służącego do opróżniania zbiornika, który będzie zakończony odpowiednim złączem do opróżniania zbiornika zlokalizowanym w ogrodzeniu. Wówczas asenizacja będzie możliwa bez konieczności wchodzenia ekipy na teren naszej posesji. W tej kwestii również ważny okazuje się fakt, że oczyszczenie szamba będzie możliwe również pod naszą nieobecność i nie będzie konieczności oczekiwania, aż ekipa do nas przyjedzie.

 Wielkość zbiornika

 Wywóz nieczystości będzie tym prostszy, im większy będzie zbiornik. Przede wszystkim dlatego, że jego opróżnianie będzie mogło być wykonywane zdecydowanie rzadziej. Najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie szamba o pojemności od 8 do 10 m3, gdyż większe wymagają już przestrzegania zdecydowanie bardziej restrykcyjnych przepisów.

Podziel się