Artykuł sponsorowany Sporządzanie aktów notarialnych – Kancelaria Notarialna Aleksandra Brodzińska Urszula Narewska Notariusze s.c.

Sporządzanie aktów notarialnych – Kancelaria Notarialna Aleksandra Brodzińska Urszula Narewska Notariusze s.c.

Akt notarialny może zostać sporządzony wyłącznie przez notariusza. Jego forma polega na tym, że specjalista ten uczestniczy w tworzeniu treści oświadczeń woli, spisuje je oraz odczytuje stronom. Na końcu zostają przez niego podpisane. Jeśli szukasz miejsca, które wykona dla Ciebie tego typu czynności, sprawdź Kancelarię Notarialną Aleksandra Brodzińska Urszula Narewska Notariusze.

Profesjonalne podejście

Kancelaria ma swoją siedzibę w Białymstoku i gwarantuje swoją pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Dzięki posiadanej wiedzy oraz znajomości obowiązujących przepisów może pomóc w kwestiach czynności notarialnych, zabezpieczając interesy klientów i osób, co do których będą one miały skutki prawne.

Kancelaria Notarialna Aleksandra Brodzińska Urszula Narewska Notariusze s.c. zapewnia stały kontakt w trakcie trwania całej współpracy. Umawiając się na spotkanie można uzyskać informacje o niezbędnych dokumentach, które należy przygotować, jak i o opłatach notarialnych, sądowych i kwotach należnych podatków.

Wszelkie czynności, które zostaną dokonane przez kancelarię mają charakter dokumentu urzędowego, zgodnie z przepisami prawnymi. Są to między innymi spisywanie protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych i stowarzyszeń, a także tych w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń. Zgłosić tam można się również w celu poświadczenia własnoręczności podpisu czy zgodności odpisu z okazanym dokumentem.

Sporządzanie aktów notarialnych

Akt notarialny sporządza się w celu udokumentowania danej czynności prawnej lub zdarzenia prawnego. Jest on podzielony na pięć części. W pierwszej z nich znaleźć można datę i miejscowość zawarcia aktu oraz dane stron. Konieczne jest zawarcie sposobu potwierdzenia ich tożsamości. Kolejną częścią są podatki, opłata skarbowa oraz taksa notarialna.

W akcie notarialnym znajdują się ponadto oświadczenia stron oraz stwierdzenie towarzyszących faktów oraz istotnych okoliczności. Konieczne jest zawarcie też informacji o tym, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas