Materiał Partnera Skuteczny i bezpieczny wywóz nieczystości płynnych

Skuteczny i bezpieczny wywóz nieczystości płynnych

Szacuje się, że jedna osoba produkuje około 150 litrów ścieków dziennie. W wielu miejscach coraz powszechniejsze jest podłączenie budynków do lokalnej sieci kanalizacyjnej, jednak nie wszędzie jest to możliwe – dlatego wciąż bardzo powszechne jest wywożenie nieczystości płynnych przy pomocy specjalistycznych pojazdów. Usługi tego typu możemy podzielić na kilka kategorii, w zależności od rodzaju nieczystości.


Wywóz ścieków z szamb

Tam, gdzie nie ma kanalizacji, a jednocześnie odległości do oczyszczalni nie jest zbyt duża, zazwyczaj stosuje się szamba – czyli zbiorniki, które przechwytują wszystkie nieczystości płynne wytwarzane w gospodarstwie domowym czy innym budynku. Ich opróżnianie to jedna z najtańszych usług asenizacyjnych, jej koszt to około w granicach 150-400 złotych za 10m3 płynu – dokładny koszt uzależniony jest między innymi od dystansu między punktem odbioru a oczyszczalnią. Problemem przy eksploatacji szamba jest konieczność regularnego kontrolowania stanu jego zapełnienia, ale problem ten możemy rozwiązać używając sygnalizatorów poziomu. Dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa możliwe jest zastosowanie w szambie dodatkowego przewodu od opróżniania, którego wylot znajduje się poza posesją – w ten sposób unikamy konieczności wprowadzania pojazdu asenizacyjnego na teren działki.


Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie to coraz popularniejsze rozwiązanie w przypadku domostw znajdujących się w znacznym oddaleniu od zabudowań miejskich. Dzięki nim możemy samodzielnie oczyścić wytwarzane przez nas ścieki i uzyskać z nich wodę zdatną do ponownego użytku – w ten sposób możemy znacznie ograniczyć zużycie wody. Z czasem w oczyszczalni zaczną zbierać się jednak osady, których nie będziemy w stanie zutylizować – należy je usunąć i wywieźć do pełnoprawnej oczyszczalni. Usługi tego typu są kilkukrotnie droższe, niż opróżnianie szamba – spowodowane jest to znacznie większym stężeniem zanieczyszczeń. Ponadto wykonywać je mogą jedynie firmy posiadające specjalne umowy z lokalnymi oczyszczalniami lub dysponujące własną infrastrukturą do utylizacji takich odpadów – takie jak firma Gea-Nova. Z drugiej strony osady usuwa się znacznie rzadziej, niż nieczystości z szamba.


Usuwanie ścieków z zakładów produkcyjnych

Ścieki wytwarzane są nie tylko przez mieszkańców, ale i przez przemysł. Ich usuwanie jest zadaniem szczególnie trudnym. Ze względu na potencjalną zawartość substancji, które nie nadają się do utylizacji, np. metale ciężkie czy detergenty, skład ścieków przemysłowych powinien zostać ustalony w badaniu laboratoryjnym. Dopiero po ustaleniu, że zawierają one jedynie substancje biologiczne, firmy specjalizujące się w wywozie mogą podjąć się ich usunięcia. Wiele zakładów przemysłowych posiada własne oczyszczalnie lub podczyszczalnie, a wywóz nieczystości przez zewnętrzne firmy jest dla nich opcją rezerwową w sytuacji, kiedy ich infrastruktura ulegnie awarii.

Podziel się