Artykuł sponsorowany Ściąganie należności z Piotr Świnoga Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Ściąganie należności z Piotr Świnoga Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Często zastanawiamy się jak właściwie komornik ściąga zaległe należności. Komornicy sądowi tacy jak na przykład komornik przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Piotr Świnoga są w stanie spisać, zająć i upłynnić ruchomości i nieruchomości dłużnika. Działają przy tym tylko i wyłącznie na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo więcej na temat procesu odzyskiwania długów, a także na temat przebiegu licytacji komorniczych.

W jaki sposób komornik ściąga należności?

Proces windykacyjny podzielić możemy na trzy główne etapy. Pierwszym jest tak zwana windykacja polubowna, czyli windykacja miękka. Komornik kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie, wysyła SMS-y oraz wezwania do zapłaty, próbując zachęcić go do uiszczenia wierzycielowi jego długów. Jeśli etap ten zawiedzie, to następne w kolejce jest postępowanie sądowe mające ustalić winę dłużnika oraz kroki, które będą miały być podjęte przez komornika w ostatnim etapie windykacyjnym, czyli postępowaniu egzekucyjnym. Komornicy tacy jak komornik Piotr Świnoga ze Skierniewic zaczynają ten etap od odwiedzenia dłużnika i sporządzenia listy posiadanych przez niego ruchomości oraz nieruchomości. Następnie poprzez działania egzekucyjne ruchomości niezbędne do spłacenia długu są zajmowane, a jeśli to nie wystarczy, to po wydaniu przez sąd odpowiedniego wyroku komornik przeprowadza eksmisję dłużnika i dodaje nieruchomość do puli licytowanych przedmiotów i obiektów, które mają zadośćuczynić dług wierzycielowi.

Jak przebiegają licytacje komornicze?

Przejęty przez komorników takich jak Piotr Świnoga Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym majątek musi przejść przez proces upłynnienia, czyli zmiany twardych aktywów w gotówkę, która będzie mogła być przekazana wierzycielowi w ramach spłaty długu. W tym celu poddawane egzekucji ruchomości i nieruchomości wystawiane są na sprzedaż podczas ściśle regulowanych prawnie licytacji komorniczych. I tak w licytacjach udziału nie mogą wziąć między innymi dłużnik i komornik, a także ich dzieci, małżonkowie, czy też rodzice. Zakaz ten obejmuje również osoby biorące udział w licytacji w charakterze urzędowym. Miejsce i termin licytacji ustalane są i ogłaszane publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem, a cena wywoławcza wybierana jest na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowanie:

Piotr Świnoga Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Skierniewice , al. Niepodległości 16

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas