Materiał Partnera Rzetelna wycena rzeczoznawcy przy podziale majątku

Rzetelna wycena rzeczoznawcy przy podziale majątku

Pomoc rzeczoznawcy przydaje się w różnych sytuacjach związanych z obrotem nieruchomościami, zeznaniami podatkowymi, przy zaciągnięciu kredytu, a także w kwestii podziału majątku. Konieczność wykonania tego działania występuje w określonych okolicznościach. Sprawdź, kiedy jest konieczne zgłoszenie się do kancelarii rzeczoznawcy w celu wykonania opinii dotyczącej wartości majątku.

Podział majątku a praca rzeczoznawcy

W momencie rozpadu małżeństwa następuje rozdzielenie się posiadanymi wspólnie dobrami. W wielu przypadkach zdarza się tak, że byli małżonkowie nie mają problemu ze znalezieniem kompromisu, jeśli chodzi o kwestie materialne. W tej sytuacji nie ma potrzeby zakładania sprawy o podział majątku. Część z rozwodników jest także zabezpieczona dokumentem intercyzy, w którym jest dokładnie opisana własność i przynależność poszczególnych przedmiotów i nieruchomości.

Zdarza się, że byli małżonkowie nie mogą znaleźć polubownego rozwiązania dotyczącego rozdziału posiadanych wspólnie dóbr. Według prawa zapisanego w kodeksie cywilnym: „W skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku, z wyłączeniem dóbr nabytych przed zawarciem małżeństwa.” Ze względu na skomplikowane uwarunkowanie czasem nie jest łatwo rozstrzygnąć, kto będzie w posiadaniu mieszkania, czy domu letniskowego po rozwodzie. Dlatego też byli małżonkowie wstępują na drogę sądową w trakcie procesu z pomocą władz sądowych oraz rzeczoznawcy dzielą posiadane dobra.

W trakcie trwania procesu sądowego jednym z punktów, które należy zrealizować, jest sporządzenie niezależnej opinii rzeczoznawcy majątkowego, który wycenia wartość nieruchomości oraz przedmiotów znajdujących się w niej. Na rzetelną realizację tego zadania można liczyć ze strony Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych EXPERT M&A Górniak w Dąbrowie Górniczej. Ponad 20-letnie doświadczenie i wysoka jakość realizacji powierzonych zadań są atutami we współpracy z tymi profesjonalistami.

Dlaczego to rzeczoznawca dokonuje wyceny nieruchomości?

Kiedy dochodzi do sporu interesów w sytuacji  kiedy po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią polubownie podzielić się posiadanymi wcześniej wspólnie dobrami, któraś ze stron rozpoczyna w sądzie sprawę o podział majątku. W jej trakcie potrzebne jest określenie, jaką wartość rzeczywistą mają dzielone dobra. Ta opinia musi być wykonana przez osobę, która będzie bezstronna. Poza tym niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednia wiedza o sposobie, w jaki wyznacza się tę wartość.

Wykwalifikowany i stale aktualizujący swoją wiedzę rzeczoznawca wykorzystuje swoje umiejętności i dokonuje ewaluacji zgodnie z którąś z czterech metod wyceny nieruchomości. Ma do wyboru: wycenę porównawczą, dochodową kosztową, a także mieszaną. W zależności od tego, jaki charakter ma wycena, stosuje on odpowiednie wskaźniki, aby uzyskać rezultat. Nie jest możliwe przeprowadzenie procesu sądowego o podział majątku bez klarownej informacji o tym, jaka jest rzeczywista cena danych przedmiotów lub domu czy mieszkania.

Podział nieruchomości należących do firmy

Rozwodzący się małżonkowie mają do podziału różnego rodzaju dobra. Nie wasze jest to jedynie mieszkanie czy dom, który wspólnie wybudowali. Zdarza się, że sprawa sądowa dotyczy rozdzielenia wartości, jaką ma wspólnie prowadzona przez nich wcześniej firma. W tej sytuacji także podejmuje się wycenę nieruchomości lokalowych czy też gruntowych. Każde z przedsiębiorstw oprócz posiadania obiektów jest też podmiotem mającym określony kapitał i zyski. To także jest przedmiotem podziału i również podlega opinii profesjonalisty.

Dobry rzeczoznawca powinien charakteryzować się neutralnym i bezstronnym podejściem do sprawy, a także stale szkolić się i udoskonalać swoją wiedzę, na temat stale zmieniającej się sytuacji na rynku. Im większą wprawą i doświadczeniem może podzielić się kancelaria rzeczoznawców majątkowych, tym szybciej przebiega proces podziału majątku.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas