Materiał Partnera Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia pisemne to popularna forma interpretacji oryginalnego tekstu stworzonego w obcym języku. Nie polegają wyłącznie na przepisaniu słów na język polski, ale też odtworzeniu ogólnego kontekstu wypowiedzi autora, z uwzględnieniem różnic w alfabecie, a nawet kulturze. Biorąc pod uwagę te czynniki, zarówno osoby prywatne, jak również firmy taką usługę zlecają wyspecjalizowanym tłumaczom.

Tłumaczenia pisemne można podzielić na kilka rodzajów. Wyróżniamy tłumaczenia specjalistyczne oraz literackie, ale nie jest to jedyny podział. Niektóre mają moc prawną, ponieważ są sporządzane pod przysięgą. Inne nie wymagają tego typu czynności, ponieważ mają formę potoczną, jest to np. korespondencja prywatna. Wraz z postępem techniki nie wszystkie teksty tłumaczone są przez osobę fizyczną. W realizacji codziennych obowiązków mogą oni wspierać się innowacyjnymi programami czy narzędziami.

Tłumaczenia specjalistyczne i literackie

Tłumacze mają szeroki zakres obowiązków, a teksty, które do nich trafią, mogą być specjalistyczne (techniczne) lub literackie. Niektórzy specjalizują się tylko w jednej dziedzinie, zajmując się np. wyłącznie tłumaczeniem książek dla dzieci, artykułów fachowych dla poszczególnych branż czy transkreacją (tłumaczeniem, które nie musi być dosłowne, bo najważniejsze jest zachowanie kontekstu kulturowego).

Tłumaczenia specjalistyczne to często skomplikowana dziedzina, dlatego teksty z zakresu informatyki, medycyny, prawa, nauki czy matematyki muszą trafić do osób, które podejmą się wyzwania. Bardzo często tego typu zlecenia obejmują również słownictwo fachowe czy muszą być pisane językiem formalnym — to kolejne utrudnienia.

Nie inaczej wyglądają tłumaczenia literackie, często przekłady poezji. Również w tym zakresie warto poszukać specjalisty, który podejmie się nie tyle dosłownego tłumaczenia, co również uwzględni kontekst historyczny, kulturowy, poprawnie zinterpretuje nawiązania, konteksty czy metafory. Następnie jego zadaniem będzie wierne przełożenie tekstu w taki sposób, aby czytelnicy czerpali radość z czytania i czuli głębię przekazu.

Podział tłumaczeń ze względu na ważność

Są takie dokumenty, których nie możesz przetłumaczyć sam czy zlecić osobie prywatnej, nieposiadającej specjalizacji. Urzędowe pisma, dyplomy, referencje, umowy czy testamenty muszą trafić do tłumacza przysięgłego. To osoba, która ma stosowne uprawienia i kompetencje potwierdzone wpisem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedną z nich jest Małgorzata Wilczyńska MAWIL. Na każdej opracowanej stronie tłumacz jest zobligowany do złożenia pieczęci i podpisu, które nadają dokumentom formalnego charakteru. W takiej formie są one akceptowane w sądach i innych instytucjach państwowych.

Podziel się