Materiał Partnera Rewiry komornicze – Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Rewiry komornicze – Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Od 1 stycznie 2019 roku weszła w życie nowa ustawa o komornikach sądowych, która przynosi wiele zmian. Jedną z nich są znowelizowane zasady, co do tak zwanych rewirów komorniczych, czyli obszarów działania komorników sądowych działających przy danych sądach rejonowych. Obecnie zatem konkretny specjalista ma przydzielony określony teren swojego funkcjonowania z oczywiście kilkoma wyjątkami. Poznaj nowe zasady na przykładzie praktyki doświadczonego i skutecznego komornika Grzegorza Krukara!

Własny rewir komorniczy

Obecnie prawo wyznacza, jak wspomniano obszar działalności danego specjalisty. Na przykładzie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu – Grzegorza Krukara – można łatwo ustalić dany rewir komorniczy. W tym przypadku są to gminy: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Nowogrodziec, które liczą łącznie kilkadziesiąt miejscowości, a także kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Warto zatem zauważyć, jak dużą intensyfikacją pracy wyróżniają się komornicy sądowi, którzy muszą posiadać wykształcenie prawnicze, a także bardzo duże kompetencje. Dobre kancelarie komornicze takie, jak ta prowadzona przez Grzegorza Krukara, charakteryzują się zaś nie tylko wyspecjalizowaniem prawnym, ale także biznesowym, czy też psychologicznym. Istotne są również umiejętności dotyczące rzeczoznawstwa majątkowego, umiejętności negocjacji oraz łagodzenia konfliktów.  

Działanie poza właściwością terytorialną

Tacy komornicy sądowi, jak Grzegorz Krukar, działają również poza własną właściwością terytorialną – rewirem komorniczym. Dzisiaj z usług egzekucji należności, czy działań windykacyjnych polubownych, można skorzystać w bolesławieckiej kancelarii, w przypadku m.in. roszczeń pieniężnych, czy zabezpieczeń roszczeń. W takiej sytuacji należy pobrać odpowiedni wniosek oraz wypełnić oświadczenie. Ważne jest jednak to, że znowelizowane zasady pracy komorników, pozwalają na ich dowolny wybór klientom, głównie na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, właściwego dla tego komornika. Warto przy tym pamiętać, że rewir komorniczy szczególnie obowiązuje zaś w przypadkach wykonywania sądowych tytułów egzekucyjnych, dotyczących nieruchomości.

Funkcjonariusz publiczny

Osoby, które nie miały styczności z komornikami w roli dłużnika, czy też wierzyciela nie wiedzą często, że komornicy sądowi to profesja zaliczana do funkcjonariuszy publicznych. Obecnie działa ich w Polsce, około 1700, co pokazuje wysoką rangę ich specjalizacji. Warto przy tym wiedzieć, że spory z komornikami są często mitami. Wielokrotnie to komornicy łagodzą konflikty na linii wierzyciel i dłużnik, umożliwiając renegocjowanie warunków spłaty i tym podobne. Istotne jest przy tym to, że decyzję np. o zajęciu konta bankowego, nieruchomości, czy ruchomości, zawsze wydaje sąd – jest to zatem miejsce do składania zażaleń oraz apelacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy i dokładnego objaśnienia danych procedur komorniczych, zgłoś się do kancelarii komorniczej Grzegorza Krukara.

Opracowanie:

Podziel się