Materiał Partnera Rekonstrukcja przebiegu wypadku drogowego – na czym polega?

Rekonstrukcja przebiegu wypadku drogowego – na czym polega?

W celu ustalenia winnego wypadku drogowego niezbędna jest rekonstrukcja przebiegu zdarzenia. Wykonywana jest ona przez biegłych sądowych oraz rzeczoznawców z zakresu ruchu drogowego z odpowiednimi uprawnieniami. Zaniedbania na etapie postępowania przygotowawczego mogą skutkować niekorzystnym rozwojem rekonstrukcji, dlatego w sytuacjach spornych i niejasnych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy.

Rekonstrukcja przebiegu wypadku drogowego – co trzeba ustalić?

Liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych jest obecnie bardzo wysoka, a kwestie winy często są sporne. Dlatego coraz więcej osób korzysta z rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego wykonanej przez rzeczoznawcę. Podczas wypadku z udziałem pieszego niezbędne jest ustalenie, jaka była pozycja pieszego w chwili potrącenia, gdzie jest miejsce upadku ciała, jaka była prędkość jazdy samochodu w momencie potrącenia. Trzeba też zapoznać się z dokumentacją pojazdu. W rekonstrukcji takiego zdarzenia stosuje się obliczenia matematyczne i wykorzystuje programy obliczeniowe. Jeśli doszło do zderzenia pojazdów, taka rekonstrukcja jest bardziej skomplikowana, bo przebieg zdarzeń jest trudniejszy do przewidzenia. Badania ruchów samochodów na skutek zderzenia oraz nowoczesne badania i technologie umożliwiają prawidłową rekonstrukcję w czasie rzeczywistym. Problemy pojawiają się, gdy żaden z uczestników wypadków nie przyznaje się do spowodowania zdarzenia, nie ma bezpośrednich świadków, brak jednoznacznych śladów lub pojazdy zostały przestawione przed przyjazdem policji.

Kiedy warto wykonać rekonstrukcję przebiegu wypadku drogowego?

Jeśli byliśmy uczestnikami wypadku drogowego i nie zgadzamy się z opinią policji co do ustalenia winnego lub uważamy, że biegły sądowy się pomylił, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który ustali rekonstrukcję przebieg wypadku drogowego, na przykład z firmy Eksperci Techmot. Lepiej podjąć decyzję od razu, gdyż im krótszy czas od wypadku upłynął, tym lepiej. Prawidłowo wykonana rekonstrukcja umożliwia wykazanie niewinności lub potwierdzenie współwiny drugiego kierowcy. Dowodami w takich sprawach najczęściej są: notatka urzędowa sporządzona przez policję, protokół oględzin miejsca wypadku, zabezpieczone na miejscu wypadku przedmioty, zeznania uczestników wypadku oraz zeznania świadków wypadku. Niekorzystną opinię biegłego można zmienić, składając wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii sporządzonej przez wynajętego przez nas rzeczoznawcę.

Opracowanie:

Eksperci Techmot S.A.

Białystok , Wierzbowa 8

Podziel się