Materiał Partnera Profesjonalne ozonowania szkół, przedszkoli, biur i mieszkań

Profesjonalne ozonowania szkół, przedszkoli, biur i mieszkań

Ozonowanie jest naturalną i bezpieczną metodą dezynfekcyjną, niewymagającą stosowania chemicznych detergentów. Ozonowanie pomieszczeń likwiduje bakterie, wirusy, alergeny, grzyby, pleśń i nieprzyjemne zapachy. Kiedy jest przeprowadzane ozonowanie, pomieszczenie musi być zamknięte. Należy odczekać dwie godziny od zakończenia ozonowania, dopóki ozon nie rozłoży się do tlenu atmosferycznego.

Ozonowanie biur i lokali

Ozonowanie biur usuwa bakterie i drobnoustroje obecne w powietrzu. Jest jedną z najbardziej skutecznych metod odkażania, bez stosowania środków chemicznych i bakteriobójczych. Rozpylany ozon jest bezpieczny dla zdrowia, ponieważ jest odmianą tlenu. Odpowiednie jego stężenie, likwiduje bakterie, wirusy, alergeny, grzyby, pleśń i nieprzyjemne zapachy. Kiedy przeprowadzane jest ozonowanie, pomieszczenia muszą być zamknięte na minimum dwie godziny. Nikomu nie wolno w nich przebywać, z tego względu, że stężenie ozonu jest szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Należy tego bezwzględnie przestrzegać, ponieważ można się zatruć czy stracić wzrok. W czasie koronawirusa ozonowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod odkażania pomieszczeń.

Jak przebiega zabieg ozonowania?

Ozonowanie powinno być stosowane jako końcowy zabieg sprzątania, czyszczenia, mycia, zaprowadzenia porządku w pomieszczeniu, gdyż wtedy jest najskuteczniejsze. Należy przygotować pokój czy salę do ozonowania, wyłączając dane pomieszczenie z eksploatacji na okres trwania zabiegu, wynieść rośliny, usunąć zwierzęta, zabezpieczając folią urządzenia elektroniczne i uszczelnić otwory wentylacyjne. Czas trwania zabiegu jest uzależniony od wielkości pomieszczenia, jego szczelności oraz parametrów powietrza. Czas trwania zabiegu przeprowadzanego przez firmę Oxy3, zależy od wielkości i stanu higienicznego pomieszczenia, rodzaju usuwanego skażenia i jego odporności na ozon, czasu dezynfekcji przy pożądanym stężeniu ozonu oraz wilgotności i temperatury powietrza w danym pokoju. Zabieg ozonowania jest monitorowany za pomocą miernika stężenia ozonu, dzięki czemu jest pewność, że zostało uzyskane odpowiednie stężenie ozonu i po zakończonym zabiegu można bezpiecznie korzystać z pomieszczeń.

Ozonowanie przedszkoli i szkół

Przedszkola i szkoły są szczególnymi placówkami. Zachowanie czystości jest podstawą, ponieważ przebywają w nich dzieci, które podatne są choroby i infekcje. Dzięki stosowaniu ozonowania nie ma potrzeby używania szkodliwych środków chemicznych. Ozon jest skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń, które utleniają się i zostają unieszkodliwione. Wykorzystanie ozonu przy dezynfekowaniu przedszkoli i szkół, jest bardzo skuteczne i całkowicie nieszkodliwe. Regularne ozonowanie przedszkoli oraz szkół, usuwa szkodliwe substancje, przez co dzieci mniej chorują. Ozonowanie pomaga alergikom, więc jest jak najbardziej zalecaną metodą dezynfekcji. Ozon odkaża zabawki oraz inne przedmioty, z których korzystają przedszkolaki. Dociera bowiem do wszystkich miejsc, więc jest bardzo skuteczny. Nie tylko w czasach covid-19, powinno być przeprowadzane ozonowanie w przedszkolach i szkołach.

Ozonowanie mieszkań i domów

Ozonowanie jest wykonywane m.in. w biurach, lokalach, szkołach, przedszkolach, gabinetach lekarskich, placówkach medycznych, zakładach pracy. Coraz częściej stosowane jest w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Ozonowanie umożliwia usunięcie niemiłych zapachów, grzybów, bakterii i drobnoustrojów. Jest przeprowadzane w sytuacjach, gdy w danym mieszkaniu przebywała osoba chora np. na grypę, anginę czy koronawirusa. Ozonowanie jest stosowane w domach alergików, ponieważ usuwa skutecznie roztocza kurzu, tak bardzo dla nich szkodliwe. Ozonowanie likwiduje także pleśń i grzyb na ścianie oraz osusza zawilgocone powierzchnie mieszkalne. Powietrze w domu i mieszkaniu staje się czyste i uwolnione od wszelkich zarazków, dzięki czemu lepiej można lepiej oddychać i uniknąć wielu problemów zdrowotnych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas