Materiał Partnera Profesjonalna wycena nieruchomości z Sabiną Ziółkowską

Profesjonalna wycena nieruchomości z Sabiną Ziółkowską

Sprzedaż domu to ogromne przedsięwzięcie, którego realizacja wymaga wypełnienia szeregu formalności. Jedną z nich jest oszacowanie wartości i dokonanie wyceny nieruchomości. W zależności od sytuacji można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego, takiego jak Sabina Ziółkowska. Sprawdźmy, jak wygląda wycena nieruchomości w celach podatkowych, sądowych bądź kredytowych.

Pierwsze spotkanie z rzeczoznawcą – jak wygląda?

Każda wycena nieruchomości wymaga podpisania umowy między zleceniodawcą a rzeczoznawcą. W jej treści powinny znaleźć się informacje na temat celu wyceny, terminu sporządzenia operatu szacunkowego oraz ogólnego kosztu usługi. Na typ etapie zlecający przekazuje rzeczoznawcy dokumenty definiujące nieruchomość, m.in. odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz opinię o przeznaczeniu nieruchomości. Aby obniżyć koszty usługi, zlecający może samodzielnie przygotować i dostarczać dokumenty dotyczące nieruchomości.
Po otrzymaniu kompletu dokumentów i weryfikacji ich zgodności, na podstawie oględzin nieruchomości na gruncie, przychodzi czas na ocenę jej stanu technicznego, aspektów funkcjonalnych oraz najbliższego otoczenia. Wszystkim zajmie się Saba Biuro Wyceny Nieruchomości I Praw Majątkowych.

Analiza operatu szacunkowego

W czasie wyceny nieruchomości rzeczoznawca bierze pod uwagę wiele czynników determinujących jej wartość rynkową. Kwestią podstawową jest zdefiniowanie cen transakcyjnych podobnych domów i lokali w wybranym regionie. Oprócz danych z rejestru cen transakcyjnych specjalista bierze pod uwagę popyt i podaż nieruchomości. Niektóre nieruchomości mają większy potencjał ekonomiczny i mogą zwiększyć swoją wartość po upływie kilku lat, np. wskutek rozbudowy aglomeracji miejskiej czy budowy metra. Równie istotne są stawki czynszowe oraz prognozowane zmiany opłat w przyszłości. Dobry rzeczoznawca majątkowy, taki jak Sabina Ziółkowska, weźmie pod uwagę wszystkie potencjalne czynniki dochodowe włącznie ze stopą zwrotu inwestycji.

Sporządzenie operatu szacunkowego

Wstępna wersja operatu zawiera prognozowaną wartość nieruchomości i jest przekazywana zlecającemu, który zapoznaje się z jej treścią i wskazuje dyskusyjne punkty. Na tym etapie rzeczoznawca Sabina Ziółkowska może poprosić zlecającego o dostarczenie ważnych dokumentów, które mogą wpłynąć na wysokość wyceny, np. dokumentacji od konserwatora zabytków. Kiedy operat zostanie zatwierdzony przez zleceniodawcę, rzeczoznawca sporządza jego ostateczną wersję.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas