Materiał Partnera Praca dla wspólnego zysku i dobra wielu podmiotów

Praca dla wspólnego zysku i dobra wielu podmiotów

Zawody zaufania publicznego to konieczność podejmowania działań, które przynoszą nie tylko pewne zyski samym wykonawcom danych zawodów, ale również społeczeństwu, grupom, dla których dobra działają. Do takich zawodów należy między innymi zawód notariusza. Jego działalność pozwala zarówno na wykonywanie wyuczonych działań, zdobywanie doświadczenia i zarobek, ale również dzięki niej notariusz może służyć pomocą innym, swoją pracą rozwiązać szereg spraw, a tym samym nieporozumień. Dobro społeczeństwa w przypadku wykonywania zawodów zaufania publicznego jest równie ważne, jak osobiste zyski.

Obowiązki i zadania notariusza

Pomoc notariusza niezbędna jest w działaniach, w których potrzebne jest nadanie mocy prawnej tworzonym i podpisywanym dokumentom. Szczególnie często ich pomoc wykorzystywana jest przy zakupie, czy najmie nieruchomości. W momencie nabywania nieruchomości, konieczne jest notarialne poświadczenie aktu. Dzięki temu, moc prawna nadaje już właścicielom pełnię możliwości związanych z zakupionym domem, mieszkaniem czy działką. W tym momencie również, właściciele stają się częścią większej społeczności – np. wspólnoty mieszkaniowej i mogą wspólnie, stać się częścią decyzyjnego zespołu. Jak podkreślają przedstawiciele kancelarii notarialnej Jarosława Becha, działania notariusza nie kończą się jednak na aktach nabycia nieruchomości. Dzięki pracy notariuszy, dużo łatwiejsze okazuje się sporządzenie obowiązującego później testamentu. W ten sposób możliwe jest uniknięcie sporów dotyczących ważności ostatniej woli zmarłego. Dodatkowo, osoba notariusza może przeprowadzać sprawy spadkowe, dzięki prawu do sporządzania poświadczenia dziedziczenia.

Uzyskanie zawodu notariusza

Wykonywanie zawodu notariusza wiąże się ze spełnieniem konkretnych obowiązków kandydata na to stanowisko. Przede wszystkim konieczne jest ukończenie wyższych studiów z zakresu prawa. Tak ważne stanowisko, mające wpływ na rozwiązywanie spraw społeczeństwa wymaga od notariusza znacznych kwalifikacji i pewności posiadanej wiedzy i umiejętności. Aby móc wykonywać zawód notariusza, poza ukończeniem studiów konieczne jest również zdanie egzaminu pozwalającego na ukończenie aplikacji notarialnej. Egzamin zawodowy to ostatni etap zdobywanych przez notariuszy kwalifikacji. Szczególnie istotne znaczenie ma trwałą nauka, bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, tak, aby wykonywany zawód mógł w pełni pomóc potrzebującym w uzyskaniu niezbędnych świadczeń.

Opracowanie:

Podziel się