Materiał Partnera Postępowanie spadkowe - kiedy niezbędna jest pomoc adwokata?

Postępowanie spadkowe - kiedy niezbędna jest pomoc adwokata?

Śmierć krewnego to sytuacja trudna, zarówno emocjonalnie, jak i ze względu na liczne formalności, które musimy wypełnić. Jednym z kroków, który być może Cię czeka, jest postępowanie spadkowe. Dowiedz się, na czym polega postępowanie w trybie procesowym i nieprocesowym i kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Zobacz też, jakie aspekty obejmują porady prawne w zakresie prawa spadkowego.

Co jest składową spadku?

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Jego zastosowanie pozwala na podjęcie czynności niezbędnych w przypadku nabycia, podziału bądź odrzucenia spadku. Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków, które należały do spadkodawcy, a po jego śmierci przechodzą na jego spadkobierców, czyli następców prawnych w drodze dziedziczenia.

Za elementy spadku są uznawane również posiadane rzeczy materialne, zwierzęta, a także ekspektatywy nabycia praw. Warto wspomnieć, że otrzymując spadek, nie zawsze możemy spodziewać się przychodu – czasem oznacza to konieczność spłaty zadłużenia zmarłej osoby, warto więc zasięgnąć porady na przykład w Kancelarii adwokackiej Grzegorza Buby oferującej pomoc prawną w zakresie prawa spadkowej.

Wyróżniamy trzy rodzaje usług, świadczonych przez adwokatów w zakresie spadków. Są to postępowania procesowe, nieprocesowe oraz porady prawne.

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe może być prowadzone w dwóch trybach – procesowym oraz nieprocesowym. Tryby te różnią się nie tylko rodzajem niezbędnych dokumentów, ale również instancją. Procesowe postępowanie spadkowe rozpatrywane jest zgodnie z ogólnymi regułami prowadzenia cywilnego postępowania procesowego i obejmuje sprawy o:

 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • wyłączenie małżonka,
 • zmniejszenie lub zwiększenie zapisu.

Postępowanie takie toczy się przed sądem wybranym w oparciu o miejsce zamieszkania lub  miejsce siedziby pozwanego.

Zakres postępowania spadkowego w trybie nieprocesowym

Dużo większy zakres spraw obejmuje nieprocesowe postępowanie spadkowe. Sprawy takie odbywają się zawsze przed sądem właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Do zakresu działań podejmowanych w tym trybie należą między innymi:

 • ogłoszenie i otwarcie testamentu,
 • zawiadomienie o testamencie ustnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
 • podział spadku i  majątku wspólnego,
 • spis inwentarza,
 • przyjęcie spadku,
 • odrzucenie spadku.

Choć sprawa spadkowa może zostać rozstrzygnięta bez udziału sadu – przy postępowaniu notarialnym, zazwyczaj jednak spadkobiercy decydują się na rozpoczęcie postępowania. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego w prawie spadkowym adwokata, który udzieli Ci profesjonalnej porady. Może również reprezentować Twoje interesy podczas postępowania.

Porady prawne dotyczące prawa spadkowego

W związku z tocząca się sprawa spadkowa często pojawia się wiele pytań, dlatego dobrzy adwokaci oferują także porady prawne, dzięki którym uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Najczęściej poruszane kwestie to pytania z zakresu:

 • doradztwa podatkowego,
 • prawa do zachowku,
 • wydziedziczenia,
 • unieważnienia testamentu,
 • sporządzenia testamentu,
 • dziedziczenia ustawowe,
 • dziedziczenia długów.

W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z adwokatem, by uniknąć nieporozumień i nieprzewidzianych konsekwencji swoich decyzji.

Opracowanie:

Grzegorz Buba Kancelaria adwokacka

Lubin , Odrodzenia 36 lok. 1

Podziel się