Materiał Partnera Pomiar kolorów za pomocą spektrofotometru i kolorymetru

Pomiar kolorów za pomocą spektrofotometru i kolorymetru

Widzenie barw to skutek zróżnicowanej siły reakcji czopków, znajdujących się w siatkówce, na zmienne zakresy długości fal światła widzianego. Kolor to nic innego jak wrażenie, które powstaje w naszym mózgu.  Ludzkie oko posiada 3 rodzaje czopków reagujących na odmienne zakresy długości fal – tę samą zależność wykorzystano przy tworzeniu trybu obrazu RPG. Czerwone, zielone i niebieskie piksele monitorów to rozwiązanie inspirowane naturą. Dysponując tą wiedzą można było stworzyć system przyrządów do fizycznego pomiaru kolorów.

Kolorymetr – pomiar kolorów

Kolorymetr to urządzenie, które funkcjonuje na podobnej zasadzie co ludzkie oko – posiada trzy różne czujniki dla trzech zakresów barw. Czujnik światła jest „ślepy na kolory”, co oznacza, że reaguje tylko na ogólną jasność. Przed trzema identycznymi czujnikami znajdują się trzy filtry w formie kolorowych szybek. Przykładowo, półprzezroczysta czerwona szybka przepuszcza zakres fal odpowiadający barwie czerwonej (tak samo działają szybki zielona i niebieska). W efekcie urządzenie dostarcza trzy impulsy elektryczne, które odpowiadają ilości światła padającego na poszczególne czujniki. W kolejnym etapie układ elektroniczny konwertuje impulsy na postać cyfrową i przelicza do użytecznej przestrzeni Lab. Aby uzyskać maksymalnie dokładne pomiary, kolorymetr posiada jeszcze jeden, pozbawiony filtrów, czujnik, który działa na podobnej zasadzie co pręcik w oku (mierzy ogólną wartość światła).

Spektrofotometr – profesjonalne urządzenia pomiarowe

Spektrofotometr to urządzenie o zaawansowanej budowie dostarczające więcej informacji o kolorze niż kolorymetr. Zasada działania też jest zgoła inna – rozszczepiona i skierowana wiązka światła zostaje skierowana na linijkę kilkudziesięciu czujników, które dokonują pomiarów. Położenie czujników jest stałe i dopasowane do konkretnego koloru (części widma). Pomiar spektrofotometrem pozwala uzyskać zestaw liczb opisujących widmo mierzonego światła. Urządzenia wykorzystywane przez profesjonalne pracownie poligraficzne, takie jak Perfect Colour Arkadiusz Trojanowski, wykonują dokładne pomiary od 380 do 730 nm z krokiem co 10 nm, co stanowi wystarczająco dużą i precyzyjną rozdzielczość dla potrzeb druku. Zestawy liczb są przeliczane na użyteczne wartości Lab przy zachowaniu wartości spektralnych.

Spektrofotometry, zważywszy na swoją skomplikowaną budowę, są zdecydowanie droższe od kolorymetrów, ale niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnych prac drukarskich.

Opracowanie:

Perfect Colour Arkadiusz Trojanowski

Stanisławów Drugi , Wolska 76C

  • tel. 880 717 979

Podziel się