Materiał Partnera Pogrzeby – wszystkie najważniejsze formalności oraz potencjalne koszty

Pogrzeby – wszystkie najważniejsze formalności oraz potencjalne koszty

Pogrzeby to bardzo nieprzyjemny obrzęd, którego jednak musimy się podjąć po to, aby odpowiednio pożegnać bliską osobę. Przez to, do pogrzebów trzeba przygotować się w pewien określony sposób, w zgodzie z wszelkimi formalnościami. Wiemy, że okres po śmierci bliskiej osoby jest bardzo trudny, dlatego też wychodzimy z inicjatywą, aby przedstawić związane z pogrzebem formalności, a także wszelkie koszty. Jak należycie zorganizować pogrzeb?

Podstawowe informacje

Prawdopodobnie najbardziej znaczącą rzeczą w kwestii organizacji pogrzebów jest odpowiednie zawiadomienie lekarza po śmierci bliskiej osoby. Jeśli osoba zmarła w domu, po zawiadomieniu lekarza, wystawi on niezbędny akt zgonu. Najlepiej będzie, jeśli sam lekarz pochodzić będzie z przychodni rejonowej, a także leczył zmarłego w okresie 30 dni przed śmiercią. Zdarzyć może się jednak, że coś takiego nie miało miejsca, dlatego też w takiej sytuacji powinniśmy po prostu wezwać karetkę. Natomiast, jeśli zmarła osoba przebywała w szpitalu, zakładzie opiekuńczym lub gdy osoba ta zginęła wskutek wypadku, karta zgonu zostaje wystawiona przez osobę prowadzącą oddział tudzież innego rodzaju służby.

Kolejnym krokiem będzie skontaktowanie się z wybranym przez nas zakładem pogrzebowym, którego zadaniem będzie przewiezienie ciała osoby zmarłej do kostnicy. Następnie, wraz z pomocą osób pracujących w zakładzie pogrzebowym będziemy mogli przystąpić do organizacji samego pogrzebu. Jak udało nam się ustalić dzięki firmie Konefał S. organizującej między innymi właśnie pogrzeby oraz świadczącej ich kompleksową obsługę, firma pogrzebowa będzie wymagać od nas także dokumentów w postaci karty zgonu, dowodu tożsamości osoby zmarłej, świadectwa pracy lub ostatniego odcinka renty lub emerytury (o ile oczywiście osoba zmarła ją otrzymywała), a także w postaci kserokopii dowodu tożsamości osoby zajmującej się organizacją pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy

W przypadku organizacji pogrzebu liczyć możemy także na zasiłek pogrzebowy wypłacany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który to wynosi cztery tysiące złotych. Zasiłek taki trafia do osoby, która podejmuje się zorganizowania uroczystości pogrzebowych oraz która płaci za wszystkie związane z tym czynności. Sam zasiłek pogrzebowy można uzyskać poprzez złożenie wymaganych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przydatną informację może przy tym stanowić fakt, że po pokryciu kosztów pogrzebu członka rodziny, sam zakład pogrzebowy może także w naszym imieniu złożyć wszelkie wymagane dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Skoro już ustaliliśmy najważniejsze kwestie związane z organizacją pogrzebu, przejdźmy do samych kosztów.

Koszty

Najbardziej podstawowe usługi świadczone przez zakłady pogrzebowe stanowią odbieranie zwłok zmarłej osoby z domu lub szpitala, a następnie ich transport do chłodni, przygotowanie ciała do ceremonii, przechowywanie ciała w chłodni, a także organizacja samej ceremonii pogrzebowej. Transport zwłok zmarłej osoby najczęściej kosztuje kilkaset złotych. To samo tyczy się przygotowywania ciała osoby zmarłej do ceremonii. Oprócz tego, liczyć musimy się także z tym, że doba przechowywania ciała w chłodni będzie kosztować kilkadziesiąt złotych, a sama organizacja ceremonii bardzo rzadko kosztuje mniej niż przynajmniej tysiąc złotych.

Do tego dochodzi także cena trumny, która to w zależności od naszych indywidualnych potrzeb będzie kosztować od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zdarza się, że osoby organizujące pogrzeb decydują się także na kremowanie zwłok, które to jest znacznie bardziej ekonomicznym wyborem. Sama urna kosztuje bowiem maksymalnie kilkaset złotych, a kremacja zwłok to wydatek rzędu nie większego niż tysiąc złotych. Liczyć musimy się także z takimi wydatkami, jak wykup miejsca na cmentarzu lub postawienie pomnika. Miejsce na cmentarzu kosztować będzie kilkaset złotych, a pomnik prawdopodobnie od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od naszych preferencji.

Opracowanie:

Konefał Pogrzeby

Zdzieszowice , Bolesława Chrobrego 15

Podziel się