Artykuł sponsorowany Podział majątku wspólnego – wycena domu przez rzeczoznawcę

Podział majątku wspólnego – wycena domu przez rzeczoznawcę

Podział majątku wspólnego może odbyć się drogą sądową: w trakcie rozwodu lub w osobnym postępowaniu; jak i w kancelarii adwokackiej w ramach podpisanej umowy w formie aktu notarialnego. Niezależnie od sposobu działu zgromadzonego przez małżonków mienia istotne jest podjęcie współpracy z rzeczoznawcą majątkowych specjalizującym się w wycenie nieruchomości. To on określi wartość domu tak, by rozwiedziona para z łatwością mogła podzielić ten składnik majątku.

Podział domu – dostępne rozwiązania

Przy podziale majątku wspólnego dom dzielony może być na różny sposób. Pierwszym z nich jest sprawiedliwy podział nieruchomości na dwie części, o ile jest to możliwe zarówno pod kątem technicznym, jak i formalnym. Drugim rozwiązaniem jest sprzedaż wspólnego domu tak, by móc podzielić się uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi. Trzeci sposób podziału nieruchomości po rozwodzie to wybór strony, która zachowa pełnię praw własnościowych pod warunkiem spłaty byłego małżonka. Ostatnie rozwiązanie – rzadko wybierane – to po prostu zrzeczenie się praw do domu np. przez byłego męża na rzecz byłej żony.

Pamiętać jednak należy, że nieruchomość podlegająca podziałowi majątku dotyczy tylko sytuacji, w której budynek wchodzi w skład wspólnego ustroju majątkowego. Nieruchomość należąca przed ślubem do jednej ze stron nie jest dzielona. Drugi małżonek może jednak wnieść roszczenie o zwrot części kosztów poniesionych m.in. na remont obiektu.

Jeśli chodzi zaś o drogi podziału domu, może odbyć się to w ramach procesu sądowego lub polubownie w kancelarii adwokackiej. W drugim przypadku liczyć można na bardziej elastyczne rozwiązanie sprawy, a także niższe jej koszty (np. brak konieczności powoływania świadków i biegłych sądowych). Byli małżonkowie mogą uniknąć też w ten sposób eskalacji konfliktu, w czym pomagają eksperci, zarówno prawnicy, jak i rzeczoznawcy majątkowi. To im powinno się zlecać wykonanie wyceny wartości domu tak, by móc przygotować odpowiednią umowę i zawrzeć ją bez uczestnictwa sądu.

Wycena w formie operatu szacunkowego

Przy wycenie domu do celu podziału majątku nie ma znaczenia, która ze stron podejmie współpracę z rzeczoznawcą majątkowym zajmującym się nieruchomościami. Etyka jego pracy, a także przepisy prawa wyznaczają bowiem, iż ekspert ten musi kierować się obiektywnymi przesłankami, a także rzeczywistymi i zbadanymi czynnikami. Strony nie muszą obawiać się zatem manipulowania wartością nieruchomości – wycena jest sprawiedliwa, wnikliwa oraz sporządzona na piśmie w formie operatu szacunkowego. Czym on jest?

To bardzo złożony dokument, w którym rzeczoznawca dokładnie określa przedmiot i zakres wyceny, źródła dotyczące nieruchomości, a także opis faktyczny jego stanu. Prócz tego w operacie uwzględnia się charakterystykę rynku nieruchomościowego, analizę prognostyczną dla budynku, a także wskazuje się na metody wykorzystywane przy szacowaniu wartości domu. Dokument musi zawierać zatem dokładne obliczenia oraz precyzyjne wskazany wynik. Wycena musi być też opatrzona uzasadnieniem, a sam operat zawsze jest poświadczany podpisem czy pieczęcią rzeczoznawcy.

Ile kosztuje wycena wartości nieruchomości?

Na koszt wyceny nieruchomości wpływa kilka czynników. W przypadku domów zalicza się do nich wielkość budynku, jego sytuacja prawna, a także wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez rzeczoznawcę podczas współpracy (np. koszty dojazdu). Najczęściej wycena wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od 500 do 1000 złotych. O szczegóły pytaj rzeczoznawcę Alinę Juścińską.

W przypadku wycen sądowych prowadzonych przez rzeczoznawców majątkowych będących biegłymi sądowymi, cena może znacznie wzrosnąć. To dlatego polubowne rozwiązanie sprawy jest tak chętnie dzisiaj stosowane. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas