Materiał Partnera Na czym polega zawód notariusza?

Na czym polega zawód notariusza?

Notariusz, dawniej nazywany rejentem, to prawnik, osoba wykonująca zawód zaufania publicznego (zgodnie z ustawą Prawo o Notariacie), do której obowiązków należy sporządzanie dokumentów, aktów notarialnych zawierających wolę stron, oraz dokonywanie wszelkich czynności notarialnych. Jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości, a czynności jakich dokonuje mają charakter urzędowy.

Jakie obowiązki ma notariusz?

Według polskiego prawa notariusz dokonuje czynności notarialnych, nie świadczy usług. Tym zajmują się radcowie prawni i adwokaci. Obowiązkiem notariusza jest przede wszystkim właściwie zabezpieczenie praw podczas wykonywania czynności notarialnych, mogących mieć skutki prawne. Doświadczony i profesjonalny notariusz wykonuje swoją pracę w kancelarii, gdzie sporządza i odczytuje różnego rodzaju akty notarialne, takie jak protokoły, darowizny, umowy sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa. Wszystkie oryginały pism, jakie wyszły spod ręki, są przechowywane w kancelarii notarialnej, a po upływie 10 lat oddawane do sądu rejonowego właściwego dla kancelarii. Niekwestionowanym i bardzo istotnym obowiązkiem notariusza jest zachowanie tajemnicy notarialnej (nawet po odwołaniu z funkcji notariusza). Naruszenie  tej tajemnicy niesie ze sobą poważne skutki prawne wraz z pozbawieniem prawa prowadzenia kancelarii.

Szukając pomocy notarialnej, najlepiej skorzystać z  kompleksowych czynności notarialnych oferowanych przez fachowe i polecane biuro notarialne. Krakowska Kancelaria notarialna Anna Łomnicka, Tomasz Obtułowicz, Anna Stanek Spółka Cywilna to godne polecenia miejsce, w którym doświadczeni notariusze świadczą wysokiej jakości czynności notarialne. Kancelaria proponuje także przechowywanie dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych.

Kto może zostać notariuszem?

Przede wszystkim notariuszem może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, zdała aplikację notarialną oraz egzamin zawodowy i zaliczyła asesurę. Nie jest to zawód przeznaczony dla każdego. Wymaga samozaparcia, wysokich ambicji, wiary w siebie i dobrym umiejętności interpersonalnych. Poza tym przyszły notariusz musi liczyć się z ciągłym dokształcaniem. By zostać fachowym i godnym polecenia notariuszem i w przyszłości dostać pracę w jednej z najlepszych kancelarii notarialnych, trzeba nastawić się na długoletnią i ciężką pracę. Profesjonalny notariusz musi być precyzyjny, uważny i dokładny, a przy tym być niezwykle komunikatywny, wiedzieć w jaki sposób przyjmować interesantów, jak z nimi rozmawiać i współpracować.

Opracowanie:

Podziel się