Materiał Partnera Na czym polega wycena nieruchomości?

Na czym polega wycena nieruchomości?

Rynek mieszkaniowy obfituje w źle wycenione nieruchomości – i to w obie strony. Łatwo sprzedać działkę, dom czy mieszkanie poniżej ceny rynkowej, ale równie łatwo jest je przedrożyć – co może ograniczyć liczbę zainteresowanych kupnem osób. Nieodpowiednie wycenienie nieruchomości to pokłosie niezwracania się o pomoc do specjalistów – wykwalifikowanych rzeczoznawców. Najczęściej wartość nieruchomości wyznaczamy na podstawie oceny pośredników lub opinii zaprzyjaźnionych budowlańców.

Jakie parametry nieruchomości bierze pod uwagę rzeczoznawca przy jej wycenie?

Rzetelnie przeprowadzona wycena nieruchomości uwzględnia bardzo wiele czynników, o których zarówno kupujący, jak i sprzedający często nie wiedzą. Oprócz tak oczywistych kwestii, jak lokalizacja i dojazd do nieruchomości, rzeczoznawca bierze pod uwagę także uzbrojenie terenu – czyli przede wszystkim dostępność mediów. Ważne jest to, czy działka jest już do nich podłączona. Jeżeli nie, ważnym czynnikiem jest odległość działki od mediów, co wpływa na koszt przyłączy.

Inną ważną cechą działki braną pod uwagę przy jej wycenie jest jej wielkość. Co ciekawe, istotny jest również jej kształt oraz umiejscowienie budynku. Mniej oczywiste kwestie brane pod uwagę przez rzeczoznawcę to między innymi sąsiedztwo oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Przy ocenianiu wartości samej nieruchomości istotny jest jej stan techniczny, zrealizowane w jej obrębie remonty, rok budowy i sposób ogrzewania. Z ostatnim z wymienionych zagadnień łączy się energooszczędność, na którą kupujący zwracają coraz większą uwagę.

Skąd wynikają różne wyniki wyceny nieruchomości?

Profesjonalni rzeczoznawcy – jak pracownicy wrocławskiej firmy Lida – sporządzają na podstawie swojej oceny operaty szacunkowe. Operat to dokument urzędowy sporządzony na piśmie, zawierający szczegółowe informacje na temat naszej nieruchomości i jej stanu, a także samej wyceny – takie jak jej zakres oraz cel.

Najczęściej operaty szacunkowe zamawiane są przy prowadzeniu spraw sądowych, do celów podatkowych, przy kupowaniu nieruchomości przez firmę lub przy udzielaniu przez bank kredytu hipotecznego.

Sprawia to, że w przeważającej większości przypadków w kwestii wyceny opieramy się na opinii pośrednika, a jako kupujący sprawdzamy stan techniczny budynku z pomocą budowlańców. Oczywiście wynikiem tego typu działań są rozbieżności w wycenie nieruchomości, które mogą znacząco odbiegać od wyniku pracy rzeczoznawcy.

Ostateczna cena zakupu nieruchomości podyktowana jest także umiejętnościami sprzedającego lub pośrednika, o czym również należy pamiętać – prócz twardych danych liczą się także umiejętności miękkie.

Podziel się