Materiał Partnera Na czym polega sporządzanie pism procesowych?

Na czym polega sporządzanie pism procesowych?

Pismo procesowe to rodzaj pisma urzędowego, które jest kierowane do sądu w ramach prowadzonego postępowania sądowego. Ich celem jest opis stanowiska naszego bądź strony przeciwnej wraz z właściwym umotywowaniem swoich racji. Zobaczmy, jak powinno wyglądać poprawne i jednocześnie skuteczne pismo procesowe?

Sporządzeniem pisma procesowego możemy zająć się samodzielnie, nie musimy korzystać z pomocy radcy prawnego czy doświadczonej kancelarii adwokackiej. Jednakże trzeba nam wiedzieć, że w przypadku błędów w sformułowaniu wniosku, nawet jeśli nasze stanowisko jest zgodne z prawem i racja leży po naszej stronie, takie pismo nie zostanie wzięte pod uwagę w trakcie rozpatrywania dowodów w sprawie. Dzieje się tak, dlatego że dobrze sformułowane pismo procesowe powinno się składać z konkretnych elementów. Nie musi być ono długie, rozległe, może być treściwe, skupione na sprawie, ważne jednak, by zawierało odpowiednie części składowe.

Elementy składowe pisma procesowego

Aby pismo urzędowe nosiło miano pisma procesowego, powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia,
  • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego, lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

Od czego zależy skuteczność pisma procesowego?

Ważne jest przy tym odpowiednie umotywowanie pisma, czyli tzw. osnowa poparta odpowiednimi dowodami w sprawie. W przypadku zlecenia napisania pisma procesowego doświadczonej kancelarii adwokackiej, jak chociażby Tomasz Kilarski Kancelaria Adwokacka, mamy pewność, że nie tylko żaden z elementów pisma nie zostanie pominięty, ale i długość samego pisma zostanie dopasowana do charakteru sprawy oraz sędziego rozpatrującego pisma.

Praktyka i wiedza merytoryczna adwokatów sprawia, że z formułowanie pisma procesowego przychodzi im z łatwością. Doskonale wiedzą, w którym miejscu zamieścić dowody kluczowe, w którym poboczne, aby skutecznie, sprawnie i możliwie w jak najkrótszym czasie przeprowadzić nas przez całą drogę sądową. Unikanie opisywania sytuacji pobocznych, tak naprawdę niedotyczących sprawy, jest jednym z głównych sposobów na szczęśliwe zakończenie spraw w sądzie. Pisząc pismo samodzielnie, nie mamy wystarczającego wyczucia, wszystko nam się wydaje równie istotne i ważne w sprawie, przez co zdarza się, że zatracamy główny nasz cel napisania wniosku.

Opracowanie:

Tomasz Kilarski Kancelaria Adwokacka

Bielsko-Biała , Mikołaja Reja 18 lok. 26

Podziel się