Materiał Partnera Na czym polega proces deratyzacji? – usług DDD

Na czym polega proces deratyzacji? – usług DDD

Najlepsze firmy usług DDD – deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja – pomagają tysiącom klientów rocznie, w usuwaniu bardzo szkodliwych gryzoni z domów, obiektów handlowych, magazynów, ośrodków przemysłowych, czy nawet z pól uprawnych i budynków użyteczności publicznej. Proces deratyzacji, jest zaś bardzo złożony, a każda firma zajmująca się eliminacją np. szczurów, myszy, czy karczowników, przyjmuje własne metodologie działania. Nie ma zatem jednego sposobu na deratyzację, co nie oznacza tego, że nie należy przejść przez kilka ważnych dziedzinowych kroków!

Identyfikacja zagrożenia

Pierwszym działaniem firmy usług DDD, powinna być wizja lokalna, pozwalająca określić poziom zagrożenia. Mowa o wyznaczeniu poziomu populacji danych szkodników, sposób ich działania, miejsc żerowania, a także o identyfikacji czynników, które spowodowały ich pojawienie się i zaadaptowanie. Jest to podstawa do wyznaczenia projektu deratyzacji, na który składa się m.in. wybór metody eliminacji, a także prewencji!

Projekt deratyzacji

Projekt deratyzacji musi wyznaczać sposób eliminacji zagrożenia rozłożony w czasie, a także oczywiście w przestrzeni. Samo jednorazowe wyłapanie szkodników, czy pozbawienie ich życia, nie jest skutecznym działaniem. Dzisiaj ważniejsze jest dotarcie do źródła problemu i usunięcie go wraz z nieproszonymi gośćmi. Działania deratyzacji, są zatem wielokrotnie wieloetapowe, a także znacznie rozciągnięte w czasie. Warto przy tym wiedzieć, że dzisiaj wykorzystuje się nie tylko pułapki zabijające zwierzę w męczarniach. Często stosowne są bardziej zaawansowane, humanitarne metody, które pozwolą na oszukanie, bardzo sprytnych i wyczuwających zagrożenie szczurów, karczowników, czy myszy

Dezynsekcja – ważny proces towarzyszący

Niestety tam gdzie są szczury i inne gryzonie, często są również całe kolonie szkodliwych robaków. Wielokrotnie to one przyciągają mniejsze ssaki na dany teren, lub też na odwrót, przenoszone są one wraz z rozwojem kolonii zwierząt. Ważne jest zatem po dokonanej deratyzacji, aby przeprowadzić również proces dezynsekcji. Szczególnie ma to znaczenie w ośrodkach produkcyjnych, handlowych, publicznych, rolnych, czy magazynowych!

Dezynfekcja i monitoring zagrożeń

Ostatnim etapem deratyzacji, powinna być zawsze dezynfekcja. Mowa o niszczeniu bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i pasożytów, które roznoszone, są przez gryzonie, a które mogą doprowadzić do np. niszczenia upraw rolnych, do poważnych chorób ludzi i zwierząt domowych, czy zakażenia pokarmu. Istotne przy tym jest to, że profesjonalna dezynfekcja pozwala na usunięcie wszystkich form przetrwalnikowych niebezpiecznych mikroorganizmów, czego nie gwarantują środki czystości kupowane na własną rękę. Zawsze proces deratyzacji musi być przeprowadzony przez odpowiednich specjalistów. Najlepiej wybierać takich, jak z firmy SILESIA-PEST! Dlaczego? Przede wszystkim po przeprowadzonych usługach DDD, wdrożą oni profesjonalny monitoring zagrożeń i prewencje przed nawrotem uciążliwego problemu. 

Opracowanie:

Podziel się