Materiał Partnera Na czym polega odzysk odpadów ciekłych i stałych?

Na czym polega odzysk odpadów ciekłych i stałych?

Odzyskiwanie odpadów ciekłych i stałych jest coraz częściej nie tylko koniecznością wynikającą z obowiązujących regulacji związanych z ochroną środowiska, ale również sposobem na ograniczanie kosztów produkcji przez pozyskiwanie zawartych w nich surowców i energii. Procesy tego rodzaju są równie ważne ze względu na konieczność utrzymania w odpowiednim stanie wykorzystywanych instalacji produkcyjnych.

 

Znaczenie i możliwości odzysku odpadów

 

Prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami jest związane nie tylko z istniejącymi w tym zakresie obowiązkami nakładanymi na poszczególne przedsiębiorstwa, ale także z rosnącą świadomością tego, jak duże znaczenie ma ochrona środowiska naturalnego i przyspieszające zmiany klimatyczne. Ważnym czynnikiem jest coraz wyższy poziom wiedzy i oczekiwań ze strony klientów oraz kontrahentów. Spodziewają się oni skutecznych działań ograniczających negatywny wpływ firm na stan przyrody i całej planety. Prawidłowe i przyjazne  środowisku traktowanie odpadów, zwłaszcza przemysłowych, coraz częściej łączy się również z korzyściami ekonomicznymi, oferując możliwość odzyskania części użytych surowców.

 

Zagospodarowywanie odpadów jest jednym z elementów dążenia do wprowadzania w życie modelu gospodarki działającej w obiegu zamkniętym lub przynajmniej znacznej redukcji szkód związanych z ich powstawaniem i koniecznością utylizacji. Jedną z najważniejszych zasad jest tu stosowanie materiałów i technologii umożliwiających odzysk znaczącej części lub nawet całości materiałów użytych do wytworzenia poszczególnych produktów. Wymaga to nie tylko ich odpowiedniego gromadzenia i segregowania, ale również wykorzystywania właściwie dobranych technologii przetwarzania – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ekoprod, która zajmuje się kompleksową obsługą gospodarki odpadami.

 

Recykling odpadów może być prowadzony zarówno w stosunku do zanieczyszczeń ciekłych, jak i stałych. Za pomocą różnych – w zależności  od rodzaju substancji – metod przetwarzania można doprowadzić do odzyskania części komponentów oraz do bezpiecznego dla środowiska zutylizowania pozostałych. W ten sposób można pozyskiwać materiały zdatne do ponownego wykorzystania m.in. z odpadów budowlanych, tworzyw sztucznych, szkła, drewna czy makulatury. Zagospodarowuje się również metale żelazne i kolorowe, podzespoły elektroniczne, a także takie substancje jak zużyte oleje.

 

Choć głównym obszarem działań prowadzonych w ramach optymalnego modelu gospodarki pracującej w obiegu zamkniętym, pozostaje dążenie do wyeliminowania samego faktu powstawiania odpadów, to rośnie również liczba technologii i innowacji umożliwiających efektywne ich unieszkodliwianie, albo, jeśli to możliwe, wykorzystanie.

 

Możliwe metody odzysku odpadów ciekłych i stałych

 

Działania związane z odzyskiem lub utylizacją odpadów, zwłaszcza przemysłowych mogą być realizowane na wiele sposobów, w zależności od charakterystyki materiałów, z których zostały one wytworzone. Poza bezpiecznym składowaniem, do dyspozycji firm, które specjalizują się w gospodarce odpadami, pozostają metody mechaniczne, termiczne i chemiczne. W pierwszym przypadku recykling polega na oddzieleniu poszczególnych składników oraz usunięciu zanieczyszczeń pochodzących z innych substancji, a następnie przetworzeniu materiału na postać, w której może być zastosowany jako półprodukt. Takie metody stosuje się często np. przy przygotowywaniu do dalszego użytku tworzyw sztucznych.

 

Innym sposobem jest recykling termiczny. W tym przypadku z produktu, np. takiego, który zawiera dużą ilość związków będących potencjalnym źródłem węglowodorów, pozyskuje się energię za pomocą ściśle kontrolowanego spalania, prowadzonego w odpowiedniej temperaturze i w warunkach eliminujących możliwość powstawania zanieczyszczeń lotnych.

Inną metodą jest korzystanie z recyklingu chemicznego. Polega on na rozkładaniu odpadów na substancje, z których zostały wytworzone, a które można spożytkować w celu pozyskania energii lub surowców do dalszej produkcji. W gospodarce odpadami ważne są również metody biologiczne, w których korzysta się z pomocy mikro lub makro organizmów, np. bakterii rozkładających poszczególne substancje do form niezagrażających środowisku lub takich, które mogą znaleźć pożyteczne zastosowanie.

 

Odpady przeznaczone do ponownego wykorzystania mogą występować zarówno w formie stałej, jak i ciekłej. Choć w obu przypadkach szczegóły używanej technologii będą inne, to najczęściej poszczególne etapy działania są podobne. W przypadku cieczy odzyskiwanie może jednak dotyczyć zarówno samej substancji, z której się ona składa – np. wówczas, gdy przetwarzany jest zużyty olej, jak i osadów oraz zawiesin w niej zawartych. Oczyszczeniu i przygotowaniu do późniejszego użycia mogą być poddawane np. używane w rozmaitych procesach wytwórczych kwasy, zasady czy chłodziwa. Możliwa jest także powtórna rafinacja oleju. Podobnie wygląda możliwość odzyskiwania osadów, np. takich, które zawierają większe ilości cennego metalu czy innych związków chemicznych możliwych do przetworzenia lub bezpośredniego wykorzystania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas