Materiał Partnera Na czym polega i co obejmuje wywiad gospodarczy?

Na czym polega i co obejmuje wywiad gospodarczy?

Podejmowanie trudnych decyzji biznesowych, szczególnie takich, które wiążą się z inwestowaniem znaczących kwot pieniężnych, wymaga wcześniejszego potwierdzenia wiarygodności potencjalnego partnera lub kontrahenta. Najskuteczniejszym sposobem jest wywiad gospodarczy, którego wykonanie można zlecić doświadczonej w tego typu zleceniach agencji detektywistycznej.

Ochrona własnego kapitału

Chociaż wielu Polaków wciąż egzystuje na poziomie finansowego minimum, coraz więcej jest też osób, które dysponują znaczącym majątkiem i prowadzą prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa. Z trudem zdobyty, często rozbudowywany przez dziesięciolecia kapitał wymaga rozsądnego postępowania. Nawet prosta, z pozoru niewinna decyzja biznesowa może zagrozić jego utratą. Bankructwa są naturalnym elementem gospodarki kapitałowej, a im większy jest majątek firmy, tym większe ryzyko jego utraty. To najlepsza motywacja do skorzystania z usług profesjonalistów i potwierdzania wiarygodności każdego potencjalnego partnera lub kontrahenta, któremu powierza się własne pieniądze.

Jednym z przykładów takiej sytuacji jest inwestycja deweloperska. Nawet podpisując szczegółową umowę, w której zawarte są klauzule odpowiedzialności dewelopera, inwestor nie ma gwarancji, że na skutek zaniedbań, niesolidnej pracy czy defraudacji środków deweloper nie pozbawi go zainwestowanych pieniędzy. Najskuteczniejszym środkiem ochronnym jest wynajęcie agencji detektywistycznej, która w sposób profesjonalny przeprowadzi wywiad gospodarczy. W takich zleceniach specjalizuje się między innymi biuro detektywistyczne Part Partyła Jerzy, od 30 lat świadczące usługi swoim klientom zarówno w sferze biznesowej, jak i w obszarze prywatnym.

Co składa się na wywiad gospodarczy?

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego może przyjmować różne formy – zależnie od tego, jakich informacji oczekuje klient oraz jakimi środkami dysponuje. Weryfikacja może dotyczyć kondycji finansowej potencjalnego partnera, ale również jego dalszej przeszłości i zweryfikowania np. wiarygodności pod kątem legalności prowadzonych interesów. Typowe zadania, jakie obejmuje wywiad gospodarczy, to:

  • ustalenie kompletnej historii podmiotu gospodarczego, jego przekształceń, składu rady nadzorczej oraz jej powiązań osobowo-kapitałowych,
  • zgromadzenie oficjalnie opublikowanych sprawozdań finansowych,
  • określenie kondycji finansowej, w tym poziomu ewentualnego zadłużenia w formie kredytów czy leasingu,
  • określenie majątku firmy w formie ruchomości i nieruchomości,
  • sprawozdanie na temat liczby zatrudnionych, kontrahentów, kadry kluczowej, sposobów wynagradzania, karalności pracowników itp.,
  • potwierdzenie pochodzenia materiałów produkcyjnych i rynków zbytu,
  • ustalenie listy inwestorów,
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i internetowego.

Działania, jakich podejmują się doświadczeni detektywi w ramach wywiadu gospodarczego uzależnione są od wielu czynników, w tym między innymi od wielkości i charakteru podmiotu gospodarczego, z którym zleceniodawca podpisuje kontrakt. Związanie się w wyniku połączenia firm wymaga zgromadzenia nieco innego zakresu informacji niż np. powierzenie zlecenia podwykonawcy.

Podziel się