Materiał Partnera Majątkowe umowy małżeńskie

Majątkowe umowy małżeńskie

Według polskich przepisów prawa w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oczywiście każda ze stron może wystąpić o zmianę ustroju majątkowego, czyli o tzw. rozdzielność majątkową. Nie tylko jest to możliwe przy separacji, ale w każdym momencie po zawarciu związku w urzędzie czy też w kościele.

Czym jest wspólnota małżeńska?

Wspólność majątkowa małżeństwa powstaje z mocy prawa w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Wszystkie zmiany mogą zatem być dokonywane dopiero po uznaniu jego ważności. Czym zaś jest wspólnota małżeńska? Dzieli ona majątek małżonków na majątki osobiste oraz majątek wspólny. Ten zaś dotyczy wszystkich nabytych dóbr po zawarciu związku małżeńskiego. Pamiętać przy tym należy, że do majątku wspólnego zalicza się wynagrodzenie za pracę.

Do majątku osobistego, który np. po rozwodzie nie podlega podziałowi, zaliczyć można prawa autorskie, nagrody, przedmioty uzyskane w drodze darowizny i dziedziczenia, a także przedmioty uzyskane z tytułu innej współwłasności łącznej

Zmiana ustroju wspólności majątkowej

Wspólność majątkowa może być zarówno ograniczona przez wspólną decyzję małżonków, jak i też może być rozszerzona. Istnieje również tzw. ustrój hybrydowy, który dotyczy rozdzielności, lecz z dodatkowym wyrównaniem dorobków. Dlaczego jednak dokonywane są zmiany ustroju? Rozszerzenie następuje głównie w przypadku dużego majątku i licznego potomstwa, które tenże majątek będzie dziedziczyło. Ułatwia to zbycie danych składników majątku osobistego jednego małżonka na drugiego po śmierci.

Ograniczenie ustroju zaś jest decyzją, która wynika z chęci niezależności finansowej, chęci zabezpieczenia prowadzonej działalności, a także przy wspomnianej już separacji faktycznej.

Jak dokonać zmiany ustroju?

Zmiana ustroju majątkowego małżonków jest możliwa tylko po stworzeniu umowy, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W innym wypadku nie rodzi ona żadnych skutków prawnych. Ile zaś kosztuje sporządzenie takiej umowy? Taksa notarialna dotycząca takiej czynności w kancelarii wynosi 400 złotych + podatek VAT. Zapłacić należy też dodatkowo za każdą stronę wypisu. O szczegóły warto pytać notariusz Magdalenę Sieradz-Podsiadły.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Ciekawym przykładem umowy między już byłymi małżonkami są te dotyczące podziału majątku wspólnego. Forma podziału w ramach umowy umożliwia polubowne rozwiązanie sprawy bez konieczności angażowania sądu. Wystarczy przygotowanie odpowiedniego dokumentu w formie aktu notarialnego. Sama umowa o podział majątku wspólnego jednak nie wystarczy. Często w takim przypadku należy również przygotować umowy zbycia nieruchomości itp. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas