Materiał Partnera Kto odpowiada za utrzymanie porządku we wspólnotach mieszkaniowych?

Kto odpowiada za utrzymanie porządku we wspólnotach mieszkaniowych?

W Polsce spora część mieszkań wchodzi w skład tak zwanych wspólnot mieszkaniowych. Dbałość o porządek w tym przypadku rozdziela się na większe grono osób. Jednak, kto tak naprawdę odpowiada za czystość? W wielu przypadkach korzysta się z usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się sprzątaniem. Sprawdź, jak wygląda ta kwestia i co dzieje się w przypadku przestrzeni zielonej znajdującej się na terenie wspólnoty.

Porządek i czystość na terenie wspólnot mieszkaniowych

Zachowanie porządku na terenie osiedla należącego do wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkiem wszystkich, którzy są właścicielami lokali należących do danego obiektu. Najczęściej jednak administracja  decyduje się na zatrudnienie profesjonalnej firmy sprzątającej, która ma:

  • doświadczenie w pracach porządkowych,
  • narzędzia umożliwiające wykonywanie czynności sprzątających zależnie od pory roku,
  • ubezpieczenie OC, które w razie nieszczęśliwego wypadku chroni członków wspólnoty mieszkaniowej.
– Podjęcie decyzji związanej z zatrudnieniem zewnętrznej firmy dbającej o porządek w danej wspólnocie nie zwalnia jej członków z obowiązku zachowania czystości. Dotyczy to przede wszystkim śmieci pozostawionych np. na klatkach schodowych czy korytarzach, naniesionego do budynku błota, czy zwierzęcych odchodów, które właściciele czworonogów powinni zbierać z terenów zielonych znajdujących się przed blokami – tłumaczy specjalista z firmy Cleanup Team.

Warunki pracy firmy sprzątającej zatrudnionej przez wspólnotę mieszkaniową

Zatrudniając wyspecjalizowaną firmę do opieki nad utrzymaniem czystości w obiektach wspólnoty, należy zapewnić jej pracownikom dostęp do bieżącej wody. W przypadku, kiedy nie ma wyznaczonego punktu poboru wody, wspólnota powinna zadbać o stworzenie miejsca, w którym będzie można z niej skorzystać. Jest ona absolutnie niezbędna w utrzymaniu czystości. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, wówczas firma może odmówić wykonywania prac porządkowych i rozwiązać umowę. Wówczas obowiązek ten ponownie spadnie na mieszkańców wspólnoty.

Utrzymanie porządku we wspólnotach mieszkaniowych — obowiązujące prawo

Obowiązek utrzymania czystości budynków wspólnoty mieszkaniowej w czystości wiąże się między innymi z regulaminem każdego obiektu. Mówią o tym także przepisy prawne dotyczące porządku obiektów użyteczności publicznej. W przypadku braku stosowania się do nich, na wspólnotę może zostać nałożona kara — zależna od skali konkretnego wykroczenia. Surowo karane jest zaśmiecanie dziedzińców, chodników wewnątrz osiedla, czy rozrzucanie śmieci w okolicy pojemników, które są przeznaczone do ich gromadzenia.

Trzeba zaznaczyć, że do części wspólnoty mieszkaniowej należy teren zielony. W takiej sytuacji podpisując umowę z zewnętrzną firmą warto zadbać, aby uwzględnić charakter i częstotliwość prac związanych z tym obszarem. Nie dotyczy to jednak sprzątania odchodów zwierzęcych, które nadal ma obowiązek zbierać właściciel czworonoga.

Podziel się