Artykuł sponsorowany Kto może zostać rzecznikiem patentowym?

Kto może zostać rzecznikiem patentowym?

Rzecznik patentowy to zawód, który ma bogatą, ponad stuletnią historię. Jednak wciąż dla wielu ludzi zakres zadań i obowiązków rzeczników patentowych jest swego rodzaju tajemnicą. Warto wiedzieć, że rzecznikiem może zostać osoba o wykształceniu technicznym np. inżynier albo prawniczym, ponieważ praca ta łączy w sobie właśnie zagadnienia prawne związane z własnością przemysłową i techniczną. W artykule omawiamy to szerzej.

Jakie warunki należy spełnić, by zostać rzecznikiem patentowym?

Zawód rzecznika patentowego wymaga wiedzy technicznej, a także znajomości prawa. Z tego powodu rzecznikiem patentowym może zostać osoba o wykształceniu inżynierskim lub prawniczym. Jednak to jeszcze nie wszystko. Rzecznik patentowy musi spełnić także inne wymagania zapisane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2011 roku o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 944).

Aby zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych i móc wykonywać ten zawód, kandydat musi być obywatelem Polski lub państwa członkowskiego UE, mieć zdolność do czynności prawnych i cechować się nieskazitelnym charakterem. Ponadto musi posiadać wspomniane wcześniej wyższe wykształcenie, a dodatkowo odbyć aplikację rzecznikowską i ukończyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy z przepisów prawa związanych z wykonywanym zawodem.

Kto powinien starać się o tytuł rzecznika patentowego?

Nie każdy nadaje się na rzecznika patentowego. Oprócz wiedzy i znajomości przepisów potrzebne są też tak zwane umiejętności miękkie, czyli komunikatywność, analityczne myślenie i zdolność reagowania na różne sytuacje. Aby znaleźć zatrudnienie np. w Kancelarii Patentowej Józef Hładyniuk, warto włożyć nieco wysiłku. Jest to zajęcie dla osób ambitnych i pracowitych, ponieważ każda sprawa jest inna i nieustannie trzeba poszerzać wiedzę oraz szukać nowych rozwiązań. Trzeba też pamiętać, że ta interesująca praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a dodatkowo rzecznik musi kierować się przepisami oraz zasadami etyki zawodowej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas