Materiał Partnera Kiedy w uroczystości ślubu uczestniczy tłumacz?

Kiedy w uroczystości ślubu uczestniczy tłumacz?

Organizacja ślubu oraz wesela wymaga wiele pracy – szczególnie ze strony przyszłych nowożeńców. Muszą oni dopilnować nie tylko kwestii organizacyjnych, ale też formalnych. To konieczny warunek zawarcia  małżeństwa zgodnie z prawem. To ogromne przedsięwzięcie w normalnej sytuacji, ale kiedy jedno z małżonków nie pochodzi z Polski, sprawa tylko bardziej się komplikuje.

Kompetencje tłumacza

Ze względu na to, z językiem urzędowym w Polsce jest polski, to nim napisane są wszystkie dokumenty i jego używa się podczas wszelkich procedur – również zawierania małżeństwa. W związku z tym podczas uroczystości zaślubin z osobą zza granicy obecny musi być tłumacz przysięgły.

Tłumacz przysięgły to tłumacz uprawniony do wykonywania przekładów dokumentów procesowych oraz urzędowych, a także uwierzytelnianiu obcojęzycznych przekładów takich dokumentów. Uprawnienia te może otrzymać jedynie poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Większość profesjonalnych firm oferujących obsługę w zakresie tłumaczeń, takich jak Danmar Translation Studio, zatrudnia właśnie tłumaczy przysięgłych.

Jeśli w przypadku naszego ślubu pojawia się konieczność zaangażowania tłumacza przysięgłego, nie pozostawiajmy tej kwestii na ostatnią chwilę. Uprawnienia to bowiem nie wszystko. Ogromne znaczenie mają też praktyczne umiejętności; sprawność komunikacyjna w języku polskim oraz tym, w którym tłumaczy, dobra wymowa oraz głos, a ponadto poprawna dykcja. Powinien on też być w stanie bez problemu wykonać swoje obowiązki na oczach dużej grupy gości.

Rola tłumacza podczas ślubu

Obecność tłumacza przysięgłego konieczna jest zarówno podczas ślubu cywilnego, jak i kościelnego. W obu przypadkach ma on jednak nieco inny zakres obowiązków. Głównym zadaniem jest tłumaczenie wszystkich treści, które wypowiadają urzędnik lub ksiądz oraz młoda para. Jest to tłumaczenie symultaniczne, często bez wcześniejszej znajomości wszystkich treści, ponieważ urzędnicy niekiedy cytują poetów czy też filozofów. Z tego też powodu jest to trudne zadanie wymagające dużych umiejętności.

Najważniejszym elementem uroczystości jest przysięga małżeńska. Tłumacz przysięgły przekłada fragmenty tekstu wypowiadane przez urzędnika, a pan lub panna młoda powtarzają przetłumaczone fragmenty. W przypadku ślubu konkordatowego tłumaczona jest jedynie przysięga małżeńska, a nie cała uroczystość – ze względu na jej charakter obrzędowo-religijny.

Jeśli jednak przyszły małżonek czy małżonka chcą wypowiedzieć przysięgę po polsku, jest to oczywiście możliwe. W takiej sytuacji konieczne jest jednak wcześniejsze przygotowanie, aby ślub przebiegł bez pomyłek czy problemów. W takich sytuacjach tłumacz przysięgły przekłada wypowiadane treści, aby goście nieznający polskiego ją zrozumieli.

Opracowanie:

Damar Translation Studio Sp. z o.o.

Sosnowiec , Kilińskiego 40/L lok. III

Podziel się