Materiał Partnera Kiedy spory rozwiązuje się za pomocą mediacji?

Kiedy spory rozwiązuje się za pomocą mediacji?

Nie każda sprawa musi być od razu kierowana na drogę sądową, zwłaszcza w sytuacji, gdy obydwu stronom zależy na zawarciu porozumienia. Alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów o różnych charakterze prawnym są mediacje. Pozwalają one na wypracowanie kompromisu, niekiedy wspierając w ten sposób rozstrzyganie konfliktów na drodze sądowej. Taka metoda pozwala nierzadko zaoszczędzić zarówno koszty, czas, jak i uniknąć niepotrzebnych nerwów.

Podstawowe rodzaje mediacji

Tym mianem określa się sposób na ogół pozasądowego rozwiązywania sporów, w którym uczestniczy mediator. Jego zadaniem jest pomoc stronom konfliktu w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania danego problemu. Wśród mediacji można wyróżnić jej dwa podstawowe typy: umowną oraz sądową. Pierwsza ma miejsce przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Obydwie strony w takim przypadku wybierają mediatora, ustalają termin oraz miejsce spotkania. Niekiedy tylko jedna ze stron może wyjść z taką inicjatywą, prosząc mediatora o kontakt w jej umieniu z drugą stroną konfliktu. Drugi rodzaj to swego rodzaju wsparcie w postępowaniu sądowym i to właśnie sąd kieruje daną sprawę do mediacji na podstawie wydanego postanowienia. W tym przypadku mediator jest przydzielany ustawowo, podobnie jak ustalenie terminu oraz kosztów.

Sprawy wymagające mediacji

Pod tym względem nie ma prawie żadnych ograniczeń. Ten sposób rozwiązywania konfliktów może dotyczyć różnych sfer prawa. Bardzo często mediacje mają zastosowanie w sprawach rodzinnych, na przykład w przypadku pogorszenia się relacji małżonków, jeśli chodzi o rozwodowy, podziału majątku, opiekę nad dzieckiem czy alimenty. Co ważne w tego rodzaju postępowaniach każda strona może być reprezentowana przez swojego pełnomocnika, na przykład radcę prawnego z kancelarii Geran, znajdującej się w Warszawie. Ponadto w ten sposób rozstrzyga się również sprawy gospodarcze, administracyjne, a także karne z udziałem sprawców nieletnich. Mediacje są również nieocenione w sporach pracowniczych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, jak i efektowność jego działania.

Etapy postępowania mediacyjnego

Mediacje rozpoczynają się od posiedzenia wstępnego. To spotkanie mediatora z każdą ze stron konfliktu na osobności. Omawia się wtedy istotę takiego postępowania, jego zasady, cel oraz możliwe do osiągnięcia korzyści. Na tym etapie dowiaduje się również o oczekiwaniach, jakie mają obydwie strony, co do zaistniałego sporu. Jeśli obydwie wyrażą gotowość do jego rozwiązania, może odbyć się posiedzenie mediacyjne, podczas którego każda osoba wyjaśnia swój punkt widzenia. Na tej podstawie wspólnie poszukuje się drogi do wypracowania kompromisu. Jeśli uda się go osiągnąć, następuje podpisanie ugody. Mediator ma za zadanie dopilnować tego, aby porozumienie było konkretne, a ustalenia realnie możliwe do wypełnienia. Ewentualny brak konsensusu w sprawie pozwala na skierowanie jej na drogę sądową.

Opracowanie:

Geran Kancelaria radcy prawnego Gerard Madejski

Warszawa , Wał Miedzeszyński 420a lok. 6

Podziel się