Materiał Partnera Kiedy i w jakich sytuacjach wykonuje się ekshumacje zwłok

Kiedy i w jakich sytuacjach wykonuje się ekshumacje zwłok

Ekshumację zwłok wykonuje się w celu dokonania oględzin lekarskich lub sądowych albo przeniesienia zwłok. Przed jej przeprowadzeniem trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie, a w trakcie ekshumacji należy dołożyć wszelkich starań, aby obchodzono się ze zwłokami z należytym szacunkiem.

Ekshumację zwłok wykonuje się na zlecenie sądu albo prokuratora, gdy wymaga tego interes prowadzonej sprawy sądowej lub śledztwa. Innym powodem ekshumacji może być umotywowana prośba osób uprawnionych do pochowania zwłok, wówczas zezwolenie uzyskuje się od właściwego inspektora sanitarnego. Częstą przyczyną ekshumacji zwłok jest także przeniesienie cmentarza, wówczas akceptacja ze strony inspektora sanitarnego jest również wymagana.

Jak przeprowadza się ekshumację

Podczas ekshumacji należy kierować się ustalonymi procedurami. Po pierwsze, szczątki lub zwłoki wydobywane przed upływem 20 lat od pochówku, należy umieścić w szczelnej skrzyni wybitej blachą. Jeżeli od pochówki minęło już 20 lat, wydobyte szczątki przenosi się ze starej trumny do nowej.

Po przeprowadzonej ekshumacji, prawo nakazuje niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i ponowne umieszczenie w grobie, bez jej otwierania. Do jej zasypania należy wykorzystać ziemię wydobytą wcześniej z grobu. Ważne jest, żeby po zakończonej ekshumacji dokładnie zdezynfekować trumnę oraz matę, na której składowano ziemię wydobytą z grobu. Dodatkowo, osoby przeprowadzające ekshumacje muszą posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej.

Kiedy można przeprowadzić ekshumacje

Ważny jest nie tylko sposób przeprowadzania ekshumacji, ale również czas w którym jej dokonujemy. Przepisy prawa pozwalają bowiem wykonać ekshumację wyłącznie w określonym przedziale czasowym.

- Według przepisów ekshumację należy przeprowadzić w okresie pomiędzy 16 października, a 15 kwietnia. Dokładnie ustalona jest także jej godzina. Rozkopać grób, celem wyjęcia zwłok, możemy wyłącznie w godzinach porannych – wyjaśnia pracownik zakładu pogrzebowego Hades z Lublina.

O dokładnym terminie ekshumacji należy poinformować powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego. 

Podziel się