Materiał Partnera Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Akt notarialny powinien spełniać pewne wymogi formalne, aby został uznany za ważny. Niektóre czynności wiążą się z obowiązkiem sporządzenia aktu notarialnego. W ten sposób zawarta umowa zyskuje moc prawną. Strony porozumienia mają dowód, że konkretnego dnia doszło do opisanych działań. Z tego powodu dokument jest również pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

 

Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny to dokument, który nadaje moc prawną pewnym umowom. Można wyróżnić wiele sytuacji związanych z obowiązkiem sporządzenia takiego pisma. Wymaga tego m.in. dokonanie darowizny. Z usług notariusza należy skorzystać wraz z podjęciem decyzji o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wszelkich czynności związanych z jej przekształcaniem. Mimo że nie każda umowa wymaga przygotowania aktu notarialnego, decyduje się na to coraz więcej osób. Dzięki temu zyskują gwarancję bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że każdy akt notarialny musi spełniać pewne wymogi formalne.

Jeżeli chcesz sporządzić akt notarialny w Ełku, powinieneś skontaktować się z doświadczonym specjalistą. Ekspert przygotuje dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami. W piśmie należy zawrzeć informacje o dacie oraz miejscu jego spisania. W akcie notarialnym powinny znaleźć się dane notariusza i kancelarii, a także dane stron zawierających umowę. Jeżeli przy sporządzeniu aktu są obecne inne osoby, w piśmie należy umieścić również ich dane.

 

Akt notarialny a wymogi formalne

Akt notarialny należy sporządzić w skrupulatny sposób. Nawet jedna pomyłka może unieważnić dokument. Z tego względu ewentualne błędy należy skreślić i omówić. Arkusze kilkustronicowych aktów muszą zostać ponumerowane oraz zaparafowane. Niezależnie od tego, z jakiego powodu powstał dany akt notarialny, notariusz i każda osoba obecna przy jego sporządzaniu mają obowiązek się pod nim podpisać. Sporządzenie aktu notarialnego warto zlecić doświadczonemu specjaliście, np. notariuszowi Michałowi Andrzejewskiemu z Ełku.

Ekspert przygotuje dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, aby zawarta umowa została uznana za ważną. Notariusz umieści w piśmie najważniejsze elementy, czyli oświadczenia stron porozumienia. Akt notarialny zyska moc prawną, jeżeli zostanie w nim zawarte stwierdzenie o jego odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu. Akt notarialny powinien spełniać wiele wymogów formalnych. Prawidłowo sporządzony dokument jest gwarancją bezpieczeństwa, dlatego warto nawiązać współpracę z doświadczonym notariuszem.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas