Materiał Partnera Jakie uprawnienia posiada radca prawny?

Jakie uprawnienia posiada radca prawny?

Masz problem prawny i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić? Jeżeli potrzebujesz porady lub opinii z zakresu prawa, zgłoś się do radcy prawnego! Jest to osoba, która może również reprezentować Cię przed sądem jako obrońca np. podczas sprawy spadkowej. Jakie jeszcze uprawnienia ma radca prawny i co różni go od profesji adwokata? Dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Radcą prawnym jest…

Osoba, która otrzymała tytuł magistra w zakresie studiów prawniczych, a następnie wybrała aplikację radcowską (trwającą 3 lata), zakończoną egzaminem państwowym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku została wpisana na listę radców prawnych i może udzielać porad prawnych. Radca prawny powinien mieć zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowaną opinię i być doskonale przygotowany do pełnienia swoich obowiązków. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to zawód zaufania publicznego. Osoby wykonujące profesję radcy prawnego zobowiązane są do przestrzegania zasad w zakresie etyki zawodowej.

Uprawnienia

Uprawnienia radcy prawnego zostały określone ustawą z 1982 roku. Warto nadmienić o jego podstawowym obowiązku, jakim jest udzielanie porad prawnych różnym podmiotom. Dodatkowo może on przygotowywać stosowne opinie oraz projekty prawne, a nawet reprezentować swojego klienta (jako pełnomocnik) przed sądem lub właściwym urzędem. Radca prawny ma odpowiednie kompetencje w zakresie prowadzenia spraw cywilnych (m.in. prawo spadkowe i rodzinne), gospodarczych (prawna obsługa firm), a także administracyjnych (udzielanie porad i reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu administracji). Może pełnić rolę doradcy dla swojego klienta w zakresie wyboru odpowiedniego sposobu postępowania oraz opiniować umowy. Z tej racji, że może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zajmuje się najczęściej kwestiami dotyczącymi prowadzenia przedsiębiorstwa.

Profesja radcy a zawód adwokata

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zawody radcy prawnego i adwokata są do siebie bardzo zbliżone ze względu na podobny zakres kompetencji. Jednak są między nimi dwie istotne różnice, o których pokrótce wspomni specjalista z Kancelarii Radców Prawnych MZM: radca prawny może zostać zatrudniony w danej firmie na podstawie umowy o pracę w przeciwieństwie do adwokata, który nie może pracować na etacie. Na uwagę zasługuje fakt, że adwokat może pracować w swoim zawodzie w ramach indywidualnie prowadzonej działalności lub jako wspólnik. Kolejnym aspektem różniącym obie profesje jest zakres wykonywanych obowiązków. Radca prawny nie może reprezentować klienta jako obrońca w zakresie spraw karnych oraz karnoskarbowych.

Podziel się