Materiał Partnera Jakie elementy wchodzą w skład opłat za wykonanie czynności notarialnej?

Jakie elementy wchodzą w skład opłat za wykonanie czynności notarialnej?

W życiu większości z nas przychodzi moment, w którym konieczna okazuje się wizyta w kancelarii notarialnej. Wynika to z faktu, że szereg czynności prawnych bezwzględnie wymaga poświadczenia aktem notarialnym. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim czynności związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, ale także podziałem spadku czy zawieraniem umów przedmałżeńskich. W każdej z tych sytuacji konieczne będzie uiszczenie stosownej opłaty notarialnej.

Wynagrodzenie, które pobiera notariusz, nazywamy taksą notarialną. Jej wysokości prawnik nie może ustalać dowolnie, stawki regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – wyjaśnia nasz rozmówca z katowickiej Kancelarii Notarialnej Tomasz Zapart. Ustawa określa maksymalne stawki za czynności notarialne, a także maksymalne kwoty, o które notariusz może zwiększyć swoje wynagrodzenie, w przypadku dokonywania czynności notarialnych poza kancelarią.

Wysokość taksy notarialnej

Wysokość opłat notarialnych uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności prawnej. Rozporządzenie podaje również konkretne kwoty, określające maksymalne stawki za sporządzenie aktu prawnego poświadczającego różne czynności prawne. Jednak taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza, nie jest jedynym kosztem, na jaki musimy się przygotować, np. w sytuacji kupna mieszkania.

Inne składniki opłat notarialnych

Oprócz wynagrodzenia notariusza będziemy musieli ponieść jeszcze dodatkowe koszty. Jednym z nich jest podatek VAT od taksy notarialnej. We wspomnianej wyżej sytuacji zakupu mieszkania, musimy przygotować się również do opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości) oraz opłaty za wpis do księgi wieczystej. Pobrane opłaty kancelaria przesyła na konta odpowiednich instytucji publicznych.

Opłacie podlega również wydanie odpisu aktu notarialnego (oryginał dokumentu pozostaje w kancelarii). Jedna strona wypisu z aktu to koszt 6 zł.

Opłaty za wykonanie czynności poza kancelarią

Zasadniczo wszelkie czynności notarialne powinny być wykonywane w kancelarii. Dopuszcza się jednak szczególne sytuacje, w których notariusz sporządza akt poza swoją siedzibą, np. gdy klient jest chory i nie może dostać się do kancelarii. W takim przypadku notariusz może jednak zwiększyć swoje wynagrodzenie.

W porze dziennej, czyli od godziny 8.00 do 20.00 w dni robocze, notariusz może zwiększyć wysokość taksy o 50 zł, natomiast w dni świąteczne i w godzinach nocnych, koszty wzrastają o 100 zł za każdą godzinę pracy poza kancelarią (łącznie z czasem dojazdu).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas