Materiał Partnera Jak wygląda podział majątku wspólnego u adwokata?

Jak wygląda podział majątku wspólnego u adwokata?

Podział majątku wspólnego może odbyć się w różnoraki sposób. Najczęściej wybierane jest rozwiązanie procesu sądowego na wniosek jednego z byłych już małżonków. Niekiedy można również dołączyć do pozwu rozwodowego wniosek z prośbą do sądu o przeprowadzenie podziału już przy rozwodzie. Ma to jednak swoje uzasadnienie tylko przy sprawach nieskomplikowanych i polubownych. Czy to jednak wszystkie możliwości podziału majątku w polskim prawie? Coraz popularniejsze jest również przeprowadzanie podziału u adwokata. 

Kiedy zdecydować się na podział majątku u adwokata?

Podział majątku wspólnego u adwokata to opcja przede wszystkim polubowna. Warto się na nią decydować po to, aby załagodzić konflikt między byłymi małżonkami, zwłaszcza jeśli wychowują oni wspólne potomstwo lub prowadzą jedną działalność gospodarczą. Jest to także opcja idealna dla tych, którzy posiadają duże majątki i zależy im na sprawiedliwym oraz bardzo szczegółowym podziale.

Nie oznacza to jednak tego, że przy niewielkim dobytku rozwiązanie to jest nierekomendowane. Wręcz przeciwnie, podział majątku u adwokata przebiega szybko, bezstresowo, a także pozwala uniknąć wysokich kosztów. Nie trzeba między innymi opłacać opinii biegłych rzeczoznawców sądowych.

Tworzenie wykazu majątku wspólnego

Jeśli chodzi o sposób podziału majątku u adwokata, należy wiedzieć, że przeprowadzany jest on w trzech etapach. Pierwszym z nich jest tworzenie szczegółowego wykazu majątku wspólnego. Lista ta jest podstawowym narzędziem do prowadzenia negocjacji lub mediacji. Muszą się na niej znaleźć wszystkie aktywa i pasywa. Środki z kont bankowych, nieruchomości i ruchomości, cenne przedmioty, rzeczy o szczególnej wartości sentymentalnej, oraz inne wartości materialne, niematerialne i prawne.

Negocjacje lub mediacja z udziałem adwokata

Kolejnym etapem podziału majątku jest rozdział elementów wykazy majątku na dwie strony z uwzględnieniem dobra dzieci, a także pracowników w przypadku wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Taki proces jest w całości przeprowadzany na drodze negocjacji lub mediacji. W pierwszym przypadku mowa najczęściej o rozmowach dwóch stron, które posiadają dwóch osobnych reprezentantów prawnych. To oni pomagają w osiągnięciu konsensusu i obopólnych korzyści, stawiając dobro swoich klientów na pierwszym miejscu.

Mediacja zaś następuje z udziałem jednego adwokata, który wykazuje się pełną obiektywnością i bezstronnością. Warto zatem skorzystać z kompleksowej pomocy mecenasa Michała Hanke, który prowadzi kancelarię adwokacką w Pabianicach. To on dokładnie wyjaśni, jak przebiega proces podziały majątku drogą pozasądową i polubowną.

Tworzenie umowy podziału majątku

Działaniem kończącym podział majątku w kancelarii adwokackiej jest stworzenie umowy podziału majątku. To bardzo szczegółowy dokument, który jednak wymaga poświadczenia notarialnego w obecności obu stron. Cały proces kończy się zatem stworzeniem aktu notarialnego u notariusza. Wtedy dane składniki majątku przechodzą w posiadanie stron na podobnych zasadach co przy uzyskaniu orzeczenia sądowego. Notariusz wraz z adwokatem objaśni przy tym kwestie podatkowe, a nawet spadkowe, które warto uregulować dla zabezpieczenia interesów potomstwa. 

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Hanke

Pabianice , św. Jana 6 lok. 3

Podziel się