Materiał Partnera Jak uzyskać zwrot z podatku po pracy w Holandii?

Jak uzyskać zwrot z podatku po pracy w Holandii?

Każdy, kto pracował lub pracuje na terenie Holandii i odprowadza zaliczki na poczet podatku dochodowego, może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. O zwrot podatku można ubiegać się aż do pięciu lat wstecz, choć należy wiedzieć, jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Jak uzyskać zwrot z podatku po pracy w Holandii? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku po pracy w Holandii

Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku z pracy w Holandii, niezbędne będą dokumenty od pracodawcy, na których znajdą się informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz kwoty odprowadzonych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Takie informacje znajdują się na rocznej karcie podatkowej (jaaropgaaf). Dodatkowo należy dołączyć formularz UE/WE (zaświadczenie o dochodach), który można uzyskać w polskim urzędzie skarbowym, po uprzednim złożeniu zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacony zwrot.

 

Ważne terminy

Każdy, kto pracował lub pracuje na terenie Holandii, a nie jest zameldowany na terenie kraju, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego do 1 lipca roku następującego po przepracowanym roku. Natomiast z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku najlepiej zwrócić się do holenderskiego urzędu skarbowego do ostatniego dnia marca – wówczas zwrot podatku powinien pojawić się najpóźniej ostatniego dnia czerwca. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie urząd ma aż 3 lata na rozpatrzenie dokumentów, choć zazwyczaj kwota zwrotu pojawia się na rachunku bankowym po ok. 3-6 miesiącach.

Łatwiej i szybciej uzyskasz zwrot, jeśli zgłosisz się do biura rachunkowego, które oferuje pomoc w prawidłowym rozliczaniu podatku dochodowego z zagranicy. Wówczas będziesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną złożone prawidłowo w wyznaczonym terminie. Taką usługę oferuje m.in. Biuro Rachunkowe Alba w Przemyślu.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o zwrocie podatku z Holandii?

O zwrot podatku można ubiegać się do 5 lat wstecz. Rok podatkowy w Holandii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a więc ostateczny dzień na złożenie dokumentów to 31 grudnia. Warto również zorientować się, czy przysługują ci ulgi oraz dodatki do ubezpieczenia (np. rozłąkowe lub ulga na dziecko), które zwiększą kwotę zwrotu podatku. Na wysokość zwrotu wpływają także progi podatkowe, status rezydenta, rodzaj dochodu, a nawet wiek – dlatego za każdy rok podatkowy kwota ta może być różna.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas