Materiał Partnera Jak uzyskać patent na wynalazek?

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Patent na wynalazek jest najskuteczniejszą formą zabezpieczenia przed nieuprawnionym przywłaszczeniem sobie praw do danego odkrycia. Patentując dzieło, ma się gwarancję zabezpieczenia praw do niego i zyskuje się pewność, że to właśnie dana osoba będzie uznawana za twórcę. Choć mogłoby się wydawać, że wszystko, co można wynaleźć, już zostało odkryte, to innowacyjne rozwiązania nie muszą od razu oznaczać epokowego wynalazku. Częściej są to zwykle ulepszenia znanej technologii. Nadanie patentu nie jest jednak łatwą kwestią, ponieważ wymaga głębokiej analizy. Co trzeba zrobić, aby otrzymać patent?

Jak wygląda ubieganie się o przyznanie patentu?

Patent jest legalnym monopolem, który przyznaje państwo. Od strony technicznej można opatentować wyłącznie wynalazek, który jest technicznym rozwiązaniem danego problemu. Logo, nazwę firmy oraz meble da się zastrzec, ale nie patentem. Prawo do patentu powstaje wyłącznie przez decyzję administracyjną uprawnionego organu. Uzyskanie patentu na wynalazek wymaga złożenia wniosku do polskiego lub Europejskiego Urzędu Patentowego. Osoba uprawniona do występowania przed Urzędem Patentowym to taka, która bezpośrednio zgłasza patent lub jest zarejestrowana w Polsce jako rzecznik patentowy. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku to podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i skrót przeznaczony do opublikowania.

Publikacja zgłoszenia ma miejsce po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Data zgłoszenia jest bardzo ważna dla wynalazku i jego właściciela, ponieważ od niej rozpoczyna się ochrona rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Jest także traktowana jako data pierwszeństwa do dalszych działań zgłaszającego. Nie krócej niż po 3 miesiącach od zgłoszenia Urząd wydaje sprawozdanie z poszukiwania patentowego. W trzecim lub czwartym roku od daty zgłoszenia, ekspert bada zgłoszenie pod kątem zdolności patentowej. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przesłanek do przyznania patentu Urząd przekazuje stosowną informację. W przypadku pozytywnego wyniku wydana zostaje decyzja o ochronie patentowej.

Dlaczego opatentowanie wynalazku jest tak ważne?

Patent na wynalazek pozwala uzyskać ochronę praw technicznego rozwiązania. Pomyślnie przeprowadzona procedura patentowa wynalazku za innowacyjność daje możliwość zarabiania na pomyśle. Duże koncerny mogą wówczas podpisać umowę licencyjną z twórcą wynalazku, co będzie stanowić dodatkowy zysk. Opatentowany pomysł sprawia, że wyłącznie twórca może czerpać z niego korzyści. Prawo patentowe przyczynia się do pobudzania innowacyjności i nagradza twórcę wyłącznym prawem do komercjalizacji efektów pracy.

Jak mówi pracownik Kancelarii Patentowej JWJ, która oferuje doradztwo patentowe

Aby patent był skuteczny, warto przygotować dobry opis patentowy. Dużym wyzwaniem jest także sformułowanie zastrzeżenia patentowego, aby nie dało się go obejść. Opatentowanie rozwiązań wymaga przygotowania obszernej dokumentacji i przejścia długiej, skomplikowanej procedury. Polskie prawo reguluje podejście do patentów i w dokładny sposób precyzuje, jakie działania trzeba podjąć, aby je zgłosić i co można zrobić w przypadku naruszenia patentu. Takie okoliczności często wymagają pomocy rzecznika.

Skomplikowany proces ubiegania się o patent wynalazku może sprawiać trudność laikowi. Właśnie z tego powodu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii patentowych, które oferują doradztwo w zakresie działań patentowych. Badania zdolności patentowej, opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wiele innych działań przeprowadzonych przez specjalistów to gwarancja udanego ubiegania się o patent.

Podziel się