Materiał Partnera Jak rozlicza się podatek dochodowy z Niemiec?

Jak rozlicza się podatek dochodowy z Niemiec?

Nie jest chyba dla nikogo niespodzianką, że wielu naszych rodaków pracuje na stałe lub sezonowo w Niemczech, a z pracą nieodłącznie związane jest uiszczanie podatku dochodowego. Jak jest on rozliczany i kiedy należy się zwrot nadpłaconego podatku za granicą. Szczegóły w naszym artykule.

Rozliczenie podatkowe w RFN – kogo dotyczy?

Polacy pracujący w Niemczech muszą również w RFN rozliczać się z tamtejszym fiskusem. Podstawą prawną jest tu polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowa między Polską i Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 roku. Obowiązuje tu również zasada zwolnienia z progresją, zgodnie z którą osoby pracujące w Niemczech zwolnione są w Polsce z płacenia podatku i składania deklaracji podatkowej z wyjątkiem tych, którzy uzyskują dochody również w Polsce lub w innych niż RFN krajach. Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec polega na złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w tamtejszym urzędzie skarbowym. Dokumenty, jakie musi złożyć podatnik to m.in. roczna informacja o dochodzie wystawiona przez niemieckiego pracodawcę, numer konta bankowego, zaświadczenie o dochodach w polskiego US (jeśli takowe były), dokument Bescheid za poprzedni rok oraz w przypadku osób pozostających w związku z małżeńskim – zaświadczenie o dochodach z polskiego US na druku UE/EOG, skrócony akt małżeństwa i skrócony akt urodzenia dzieci. Ustawowym terminem składania rozliczenia jest 31 maja roku po rozliczanym okresie.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku?

Warto pamiętać, że rozliczenie podatku z Niemiec wiąże się również z możliwością skorzystania z ulg i odpisów oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatkowej. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mają doświadczenie w rozliczaniu podatku za pracę za granicą i uzyskiwaniu zwrotu. Do otrzymania tego ostatniego konieczny jest co najmniej 6-miesięczny (183 dni) pobyt związany z posiadaniem ważnego zezwolenia na pobyt i na pracę oraz zameldowania w Niemczech. Jeśli pobyt trwał krócej niż 183 dni, dochody uzyskane w tym czasie w Niemczech muszą stanowić co najmniej 90% rocznych dochodów podatnika. Jak podkreśla nasz ekspert z centrum rozliczeń finansowych ERGO, o zwrot podatku mogą ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione w Niemczech na umowę o pracę, ale też m.in. pracownicy sezonowi oraz zatrudnieni na umowach czasowych takich jak zlecenia, stypendia i granty naukowe. Procedura zwrotu podatku przez niemiecki US trwa zwykle do 4 miesięcy. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas