Materiał Partnera Jak przechowywać testament?

Jak przechowywać testament?

Testament to jedno z najważniejszych pism, jakie sporządzimy w ciągu życia. Jednocześnie jest to też jeden z tych dokumentów, który budzi wiele emocji wśród członków rodziny testatora, zwłaszcza jeśli jest on osobą zamożną. Rozporządzenia poczynione przez spadkodawcę nie zawsze zgodne są z oczekiwaniami jego najbliższych. Istnieje wówczas ryzyko, że po śmierci testatora dokument zostanie zniszczony lub skradziony, co sprawi, że podział majątku nie nastąpi zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. Jak więc przechowywać testament, by mieć gwarancję, że zawarte w nim rozporządzenia wejdą w życie?

Dlaczego warto spisać testament?

Im jesteśmy starsi, tym częściej myślimy o tym, co stanie się ze zgromadzonym przez nas majątkiem po naszej śmierci. Choć kwestie dziedziczenia w rodzinie uregulowane są prawnie, przy pomocy testamentu sami możemy zdecydować o tym, komu przekażemy majątek w spadku lub jego konkretny składnik. W życiu układa się różnie – czasami osoby nam najbliższe nie utrzymują z nami żadnego kontaktu, a te, z którymi nie jesteśmy nawet spokrewnieni, poświęcają nam cały swój czas i uwagę.

W takich sytuacjach wiele osób zaczyna zastanawiać się, kto tak naprawdę zasługuje na uwzględnienie w testamencie. Dokument można napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. W tym pierwszym przypadku należy spełnić wszystkie warunki, by testament był ważny w świetle prawa. Nad poprawnością testamentu notarialnego czuwa zaś prawnik. Taki testament bardzo trudno podważyć w sądzie, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie.

Jak informuje pani Paulina Łukasiewicz z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku - na podważenie testamentu decydują się najczęściej osoby, które zostały w nim pominięte. Często taki krok rozważają również członkowie rodziny testatora, którzy są niezadowoleni z brzmienia jego ostatniej woli.

Gdzie schować testament?

Bywa, że osoby, które napisały testament odręcznie, chowają go w różnych miejscach i nie wspominają o fakcie powstania dokumentu nikomu z rodziny. Osoby te liczą zapewne na to, że pismo zostanie odnalezione przez najbliższych po ich śmierci, a wszystkie zawarte w nim rozporządzenia będą uszanowane. Niestety dzieje się tak bardzo rzadko, gdyż albo takiego pisma nikt nie szuka, albo też stara się, by nikt nigdy nie dowiedział o jego istnieniu. Niszczenie lub ukrywanie testamentu jest niezgodne z prawem, lecz ciężko udowodnić komuś winę, jeśli nie ma żadnych świadków zdarzenia. Testamentu nie powinno chować się w książkach, w teczce z dokumentami czy domowym sejfie.

Najrozsądniej będzie przekazać dokument notariuszowi, nawet jeśli prawnik nie brał udziału w jego sporządzaniu. Testament w depozycie notariusza jest całkowicie bezpieczny – nie zniszczy się, nie zostanie skradziony, jego treść nie ulegnie zmianie, a samo pismo zostanie udostępnione osobom trzecim dopiero w chwili śmierci spadkodawcy. Na wniosek testatora można zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co ułatwi spadkobiercom odszukanie dokumentu. Za taki wpis notariusz nie pobiera żadnej opłaty.

Opracowanie:

Paulina Łukasiewicz Kancelaria notarialna

Gdańsk , Gnilna 2 lok. 11

Podziel się