Materiał Partnera Jak często czyści się sieci kanalizacyjne?

Jak często czyści się sieci kanalizacyjne?

Drożne sieci kanalizacyjne, w tym rurociągi, studzienki, wpusty uliczne czy osadniki, to podstawa higieny oraz bezpieczeństwa, a także prawidłowego działania różnego rodzaju instalacji. Każda sieć kanalizacyjna powinna być odpowiednio monitorowana, a przede wszystkim regularnie czyszczona, by zapobiec niebezpiecznym sytuacjom związanym z niedrożnością kanałów. Co warto wiedzieć na ten temat?

Regularne czyszczenie sieci kanalizacyjnych – dlaczego warto?

Zanieczyszczenie systemów kanalizacyjnych może mieć różne podłoże. W dużej mierze wynika to z odkładania się osadów na skutek niewystarczającego spadku podłużnego instalacji oraz zbyt małej prędkości przepływu ścieków. Sprzyja temu również nieprawidłowy skład osadów, w szczególności obecność stałych odpadów, a także zarastanie kanałów korzeniami drzew. Wszystko to grozi zatkaniem kanału i cofnięciem się ścieków. Aby tego uniknąć, warto kontrolować sieć kanalizacyjną i dokonywać jej przeglądów, sprawdzając m. in. studnie rewizyjne czy wpusty – wzrokowo; ściany i połączenia rur za pomocą kamery inspekcyjnej. Warto zwrócić szczególną uwagę na ewentualne rysy i inne uszkodzenia mechaniczne, zamulenie czy zarastanie kanałów. Podstawą prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej jest jednak jej oczyszczanie, czyli usuwanie z rurociągów, studzienek, osadników i innych obiektów odkładających się tam osadów. Zajmują się tym profesjonalne przedsiębiorstwa z branży asenizacji, czego przykładem jest firma Gea-Nova.

Jak często czyścić sieć kanalizacyjną?

Kiedy zatem należy czyścić sieć kanalizacyjną? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda instalacja posiada inną specyfikę i wymaga odmiennego traktowania. Z pewnością jednak sieci kanalizacyjne należy czyścić regularnie -  profilaktycznie - zanim będzie za późno. Co to oznacza w praktyce? Nawet, jeśli widzimy iż w danej studzience ścieki płyną swobodnie, i tak warto zdecydować się na czyszczenie instalacji. Dotyczy to również prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych instalacji. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie mamy pewności, że dany kanał jest całkowicie czysty. Może się bowiem okazać, że odkłada się w nim coraz więcej osadów, które częściowo ograniczają jego przekrój, a których nie widzimy np. w studzience rewizyjnej. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, np. jeśli do kanału trafi nagle więcej ścieków lub stałych odpadów, grozi to niebezpieczeństwem cofnięcia się i wystąpienia ścieków. Takich sytuacji uda się uniknąć tylko dzięki profilaktycznemu, regularnemu czyszczeniu sieci kanalizacyjnej. Regularnie, czyli jak często? Przyjmuje się, iż taki zabieg należy przeprowadzić minimum raz do roku, a w przypadku bardziej złożonych i problematycznych instalacji – nawet dwa razy. Dzięki temu uda się uniknąć problemów z niedrożnością sieci kanalizacyjnej.

Podziel się