Materiał Partnera Ekshumacja zwłok. Kiedy jest możliwa?

Ekshumacja zwłok. Kiedy jest możliwa?

Ekshumacja zwłok wymaga zezwolenia państwowego inspektora sanitarnego, który ma nadzór nad cmentarzem, na którym ma być dokonane wydobycie zwłok. Ekshumacja musi odbyć się w ściśle określonych warunkach i czasie, stąd potrzebne jest zezwolenie. Istotne jest zapewnienie również bezpieczeństwa sanitarnego. Poniżej informacja, kto i kiedy może dokonać ekshumacji zwłok.

Co to jest ekshumacja i jak wygląda proces?

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu, lub miejsca tymczasowego pochówku. Powodem wydobycia zwłok jest najczęściej ich przeniesienie do innego grobu, remont grobowca lub konieczność przeprowadzenia oględzin lekarsko — sądowych. Z polecenia rodziny zmarłego zajmują się tym firmy pogrzebowe, np. zakład pogrzebowy w Warszawie. Jeżeli zwłoki lub szczątki ekshumowane są przed upływem 20 lat od dnia pochowania, wówczas wydobywane są wraz z trumną, którą umieszcza się w skrzyni wybitej blachą. W sytuacji, gdy wydobycie zwłok ma miejsce po upływie 20 lat, wydobyte szczątki umieszcza się w nowej trumnie. Istotne jest, że państwowy inspektor sanitarny wydaje zezwolenie na ekshumację osoby zmarłej na chorobę zakaźną, w przypadku, gdy minęły, co najmniej 2 lata od zgonu. Podczas przeprowadzania czynności pracownicy firm pogrzebowych ubrani są w specjalną odzież ochronną, a otwarcie grobu odbywa się w obecności zarządcy cmentarza oraz Inspektora Sanitarnego. Obecność rodziny nie jest obowiązkowa, jednak jest możliwa. Pamiętaj, aby po uzyskaniu zezwolenia, zawiadomić o terminie ekshumacji właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz poinformować na piśmie zarządcę cmentarza o terminie ekshumacji.

Kto i kiedy może dokonać ekshumacji?

Dokonać ekshumacji zwłok można w kilku przypadkach, tj.:

  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za wcześniejszym zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
  • na podstawie decyzji wojewody, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Ekshumacja zwłok jest możliwa w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadzana powinna być we wczesnych godzinach rannych. Gdy chcemy dokonać ekshumacji w innym terminie, musimy mieć zgodę państwowego inspektora sanitarnego – przypomina przedstawiciel zakładu pogrzebowego MPUK Sp. z o.o. w Warszawie.

Osobą upoważnioną do złożenia wniosku o ekshumację zwłok jest małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo i kuzyni zmarłego oraz zięć, teściowie i synowa zmarłego. Wniosek może złożyć również osoba dobrowolnie się do tego zobowiązująca.

Podziel się