Artykuł sponsorowany Dlaczego warto korzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Dlaczego warto korzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Tłumacza przysięgłego odwiedzamy, gdy potrzebujemy przetłumaczenia dokumentów na język obcy, ale również jeśli konieczne jest ich formalne uwierzytelnienie. Do jego zadań należy zapewnienie tłumaczenia poświadczonego, które następnie zostanie zachowane w repertorium. Kompletny dokument o całkowitej mocy urzędowej, który zawiera przetłumaczoną treść razem z opisami wszystkich widocznych na oryginale elementów, zostaje potwierdzony podpisem tłumacza przysięgłego i jego własną pieczęcią.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Przypadki, w których wymagane są tłumaczenia uwierzytelnione to: rejestracja zakupionego za granicą pojazdu, leczenie lub zdobycie pracy poza granicami kraju, posiadanie dokumentacji zagranicznej, którą chcielibyśmy wykorzystać w Polsce. Małżeństwo z obcokrajowcem także wiąże się z wizytą u tłumacza przysięgłego. 

Uwierzytelnione tłumaczenia są nieodzowne w przypadku aktów notarialnych, umów handlowych, niektórych porozumień cywilno-prawnych. W sytuacjach, kiedy jedna z osób nie zna języka polskiego, pojawia się konieczność tłumaczenia ustnego, np. podczas spraw sądowych, itd. Również w takich sytuacjach udział tłumacza, czyli jego praca translatorska zostają potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Na czym polega zawód tłumacza przysięgłego?

Dzięki bogatej znajomości języka obcego, można wykonywać zawód tłumacza przysięgłego. Jednak przepustką do wykonywania tej profesji jest zdanie wymagającego i trudnego egzaminu. Po otrzymaniu pomyślnego wyniku, można liczyć na wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, dlatego korzystając z jego usług, można być pewnym zachowania z jego strony zasady poufności. W przeciwnym wypadku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Od profesjonalnego podejścia tłumacza zależeć może stan materialny, kariera zawodowa lub w ekstremalnych sytuacjach – zdrowie i życie. 

Gdzie znaleźć profesjonalnego tłumacza przysięgłego? Warto zwrócić się do biura tłumaczeniowego Trans-Lingua Anny Stencel, z siedzibą w Obornikach. Możemy tutaj liczyć na tłumaczenia ustne oraz pisemne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Zalety korzystania z usług tłumacza przysięgłego

Tłumacze przysięgli są szczególnie potrzebni do zadań pilnych i ważnych. Warto korzystać z tłumaczeń poświadczonych, ponieważ zawsze otrzymujemy je w umówionym terminie, a wszystkie zlecenia są na bardzo wysokim poziomie. Ponadto tłumacz ma obowiązek dokumentacji, wystawienia faktury na prośbę klienta. Możliwe jest także złożenie reklamacji.

W biurze tłumaczeniowym możemy liczyć na indywidualne traktowanie. Jest to branża, która zazwyczaj odznacza się wieloletnim doświadczeniem, ale wciąż jest nastawiona na rozwój. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach trzeba umieć stosować nowe metody tłumaczeń z użyciem programów komputerowych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas