Materiał Partnera Czynności notarialne, które dotyczą spółek

Czynności notarialne, które dotyczą spółek

Przepisy prawne dotyczące spółek mają źródło w Kodeksie cywilnym i Kodeksie spółek handlowych. Kodeks cywilny dotyczy przede wszystkim zasad działania spółek cywilnych, w tym ich zakładania i likwidacji. Pozostałe rodzaje spółek bazują na Kodeksie spółek handlowych. Ponadto ważne są przepisy zawarte między innymi w Ustawie o rachunkowości. Jakie czynnościami notarialne dotyczą spółek?

 

Czynności notarialne, niezbędne do założenia spółki

Proces zakładania spółki wymaga posiadania dużej wiedzy z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w taki sposób można wybrać formę, odpowiadającą celom biznesowym. Swoje działania muszą potwierdzać notarialnie spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i komandytowo- akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z o. o..

Funkcjonowanie spółek różni się także pod względem zagadnień podatkowych i rozliczeń oraz sposobów odpowiedzialności majątkowej za ewentualne długi. Notariusz w profesjonalny sposób może doradzić właściwą formę prawną nowo zakładanej spółki, zanim sporządzi akt założycielski, statut i umowy. Prowadzi również korespondencję z Sądem Rejestrowym.

 

W trakcie funkcjonowania spółki, zgodnie z prawem spółek, muszą odbywać się zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy. Notariusz uczestniczy w pisaniu protokołów Zgromadzeń Wspólników spółek z o.o. i protokołów Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych. Jest to zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych. Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów lub umowy spółki grozi konsekwencjami, aż do nieważności czynności prawnych spółki.

 

Pomoc notariusza w prawidłowym funkcjonowaniu spółki

Prawo spółek pozwala na zmianę formy prowadzenia działalności. Taka potrzeba może wynikać z różnych okoliczności, takich jak wejście nowych wspólników lub konieczność ograniczenia ryzyka. Klienci Kancelarii Notarialnej Łukasza Górskiego często zgłaszają ponadto chęć optymalizacji podatkowej. W takich sytuacjach można przenieść działalność do nowo utworzonej spółki, zmienić formę dotychczasowej, przekształcić spółkę w inną, podzielić lub połączyć istniejące spółki.

Podczas wszelkich działań, podejmowanych przez kancelarię notarialną, wymagane jest podanie takich danych jak dane wspólników, przedmiot działalności, a także podstawowe informacje jak NIP, REGON i adres siedziby. Pozostałe dokumenty i formalności zależą od rodzaju spółki. Najbardziej skomplikowane są czynności notarialne związane z wprowadzeniem na rynek papierów wartościowych, takich jak akcje. Dlatego najtrudniejsza jest obsługa spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas