Materiał Partnera Czym jest darowizna z zastrzeżeniem warunku lub terminu?

Czym jest darowizna z zastrzeżeniem warunku lub terminu?

Umowa darowizny to czynność prawna, w której uczestniczą co najmniej dwie strony. Darczyńca zobowiązuje się w jej ramach do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Darowizna może zostać ograniczona obowiązkiem spełnienia pewnego warunku bądź dotrzymania wyznaczonego terminu. Od ich wypełnienia zależy skuteczność umowy. Dowiedz się, z czym jeszcze się to wiąże.

Charakterystyka darowizny

Umowa darowizny, co do zasady, jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Gdy nie zachowano takiej formy, a przyrzeczone świadczenie spełniono, darowizna również jest ważna. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z uwagi na przedmiot darowizny konieczne jest forma szczególna. Tak jest np. w przypadku nieruchomości.

Warto pamiętać, że darczyńca może odwołać darowiznę, która nie została jeszcze wykonana. Może to mieć miejsce np. gdy jego stan majątkowy uległ pogorszeniu, a wykonanie darowizny zmniejszy jego możliwości własnego utrzymania się.

Darowizna może być również odwołana z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie następuje w formie pisemnej, już bez udziału notariusza. Jak podkreślają specjaliści Kancelarii Notarialnej Moniki Daneckiej Białek, skutkiem tego jest powstanie zobowiązania obdarowanego do konkretnego działania. Oznacza to powrotne przeniesienie własności.

Darowizna warunkowa lub z zastrzeżeniem terminu

Skuteczność darowizny może być uzależniona od warunku lub terminu. W przypadku terminu powstaje sytuacja pewna, w której ważny jest upływ czasu. Z kolei przy warunku ma miejsce zdarzenie niepewne, które może, ale wale nie musi nastąpić. Efektem takich zastrzeżeń jest to, że umowa darowizny, jako wyjątkowa czynność notarialna, dochodzi do skutku dopiero po wystąpieniu określonych okoliczności.

Różnica między terminem a warunkiem sprowadza się zatem do tego, czy czynnik, który warunkuje skuteczność umowy, jest zdarzeniem przyszłym, pewnym lub niepewnym. Termin nie jest związany z czynnościami podejmowanymi przez darczyńcę czy obdarowanego.

Zarówno sam warunek, jak i termin, nie mogą dotyczyć czynności rozporządzających nieruchomością. Mogłoby to godzić w pewność obrotu i wiarygodność ksiąg wieczystych. Nie mogą być one również niemożliwe do spełnienia lub niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas