Materiał Partnera Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być zawierana przed notariuszem?

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być zawierana przed notariuszem?

Bez względu na to, jaki typ nieruchomości ma zostać kupiony, skuteczne przeniesienie własności następuje poprzez umowę podpisaną w kancelarii notarialnej. Przed sfinalizowaniem ostatecznej umowy można zdecydować się na umowę przedwstępną. Ma ona charakter rezerwacji i obliguje strony do zawarcia umowy ostatecznej. Dowiedz się, czy ten dokument musi być zatwierdzony w obecności notariusza!

Czy warto podpisać umowę w kancelarii notarialnej?

Zakup nieruchomości w każdym przypadku wymaga obecności notariusza. Podpisanie takiego dokumentu w innych okolicznościach sprawia, że będzie on nieważny. Warto zatem zdecydować się na wizytę w kancelarii, tym bardziej, że działanie to zabezpieczy interesy obu stron. Notariusz sprawdza ich dane, a także stan prawny nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji. Ponadto weryfikuje zapisy księgi wieczystej, a po zrealizowaniu transakcji składa wniosek do sądu o wpisanie do księgi wieczystej nowego właściciela.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest swoistym zabezpieczeniem kupującego, przed sprzedażą nieruchomości innej osobie. Sporządzenie aktu notarialnego w tym przypadku następuje, gdy nabywca chce sfinansować zakup kredytem bankowym. W innych okolicznościach może ona mieć formę zwykłej umowy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by miała one wszystkie niezbędne elementy.

Elementy umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna jest charakterystycznym zobowiązaniem do zawarcia określonej umowy przyrzeczonej. Jak podkreślają specjaliści Kancelarii Notarialnej Angeli Zełep, musi ona precyzyjnie określać warunki ostatecznej umowy sprzedaży. W umowie tej należy zatem zawrzeć:

  • tytuł umowy,

  • miejsce i datę zawarcia,

  • dokładny opis przedmiotu sprzedaży i prawa własności,

  • cenę nieruchomości,

  • dane stron umowy.

W umowie przedwstępnej nie trzeba określać terminu, w jakim ma zostać podpisana umowa ostateczna. Nawet jeśli nie została ona podpisana u notariusza, będzie ważna. Skuteczniej zablokuje ona jednak możliwość sprzedaży danej nieruchomości innej osobie, jeśli będzie mieć formę aktu notarialnego.

W przypadku, gdy umowa ta nie będzie podpisana u notariusza, nie będzie możliwe zmuszenie drugiej strony, by ta zawarła umowę przyrzeczoną. Nie jest to możliwe nawet przed sądem. W razie niewywiązania się z umowy jednej ze stron, możliwe jest tylko żądanie odszkodowania. Bez względu na przyczynę takiej sytuacji, można również żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku niezawarcia umowy. Można zatem starać się o zwrot kosztów, np. związanych z opłaceniem prawnika.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas