Materiał Partnera Czy testament musi być spisany u notariusza?

Czy testament musi być spisany u notariusza?

Istnieje obiegowa opinia, że testament musi być spisany w obecności prawnika, a więc w biurze notarialnym. Jednak faktem jest, że o ile testament spisany u notariusza ma swoje niepodważalne zalety, to w Polsce prawo przewiduje również inne formy tego dokumentu i każda z nich jest tak samo ważna. Pomiędzy nimi są dosyć istotne różnice, które zazwyczaj wpływają na decyzje dotyczące wyboru formy testamentu.

Jakie formy testamentów przewiduje prawo polskie?

Jedną z najprostszych form testamentu jest dokument pisany odręcznie przez spadkodawcę. Powinien mieć on własnoręczny, pełny podpis i datę. Data nie jest potrzebna w przypadku napisania tylko jednego takiego testamentu przez osobę. Niekiedy testament może być podpisany tylko imieniem. Zachodzi to w przypadku oświadczenia woli zawartego w liście. Jest to ważne wtedy, gdy wzajemne relacje nadawcy i adresata uzasadniają taką formę.

Inną formą jest testament allograficzny. Polega on na ustnym wypowiedzeniu swej woli wobec dwóch świadków i urzędnika państwowego, czyli burmistrza, wójta, starosty, prezydenta miasta, marszałka województwa, sekretarza gminy lub powiatu bądź kierownika urzędu stanu cywilnego. Taki dokument ma formę protokołu.

Szczególną formą jest testament ustny. Sporządza się go w przypadku spodziewanej śmierci spadkodawcy, aczkolwiek jest to ocena bardzo subiektywna. Do takiej formy testamentu potrzebni są trzej świadkowie. Aby jednak zachował on ważność, musi być spisany w ciągu roku, znów przy obecności świadków, chociaż obecność samego testatora jest niekonieczna. Można też dochodzić autentyczności testamentu w sądzie.

Najczęściej jednak stosowaną formą testamentu jest ten sporządzony u notariusza. Przyszły spadkodawca dostaje odpis aktu notarialnego, a Kancelaria Notarialna zatrzymuje oryginał u siebie. Takie postępowanie ma najwięcej zalet.

Dlaczego najrozsądniej jest sporządzić testament w formie aktu notarialnego?

Testament w formie aktu notarialnego jest równoważny z innymi dopuszczonymi postaciami tego dokumentu. Jednak sporządzenie go u notariusza ma wiele dobrych stron. Przede wszystkim istnieje pewność, że testament spisany w kancelarii notarialnej jest poprawny. Ponadto sporządzenie testamentu w tej formie sprawi, że jest on o wiele trudniejszy do podważenia, co często się zdarza, gdy dokument wystąpi w innej postaci. Notariusz zawsze dopełnienia wszystkich formalności. Ponadto nie ma obawy, że testament zaginie, bo jego oryginał przechowywany jest bezpiecznie w kancelarii notarialnej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas