Artykuł sponsorowany Czego dotyczą i jak przebiegają licytacje komornicze?

Czego dotyczą i jak przebiegają licytacje komornicze?

Gdy dłużnik nie ma możliwości spłaty zadłużenia, egzekucją tego zajmuje się komornik sądowy. Jest to funkcjonariusz uprawniony do przeprowadzenia spisu inwentarza i organizacji licytacji komorniczej nieruchomości i ruchomości, wchodzących w skład majątku dłużnika. Licytacje takie mają na celu uzyskanie pieniędzy, dzięki którym dłużnik spłaci swojego wierzyciela, który złożył wniosek o postępowanie.

Kiedy dochodzi do licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż majątku dłużnika, który został odebrany na poczet spłaty zadłużenia. Proces ten ma na celu pomoc interesantom w odzyskaniu pieniędzy od ich dłużników. Do organizacji licytacji komorniczej dochodzi w momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego długu i sąd zlecił jej egzekucję tej sprawy przez podlegającego pod dany Sąd Rejonowy komornika.

W skład takiego majątku, który podlega licytacji, mogą wchodzić zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a każda z jego składowych podlega oddzielnej licytacji.

Prowadzenie licytacji nieruchomości oraz ruchomości to obok przeprowadzanie spisu inwentarza i sporządzanie protokołów stanu faktycznego, jedna z czynności, wchodzących w zakres obowiązków komorników sądowych.

Są to funkcjonariusze państwowi, zajmujący się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego na terenie objętym przez Sąd Rejonowy, do którego są przypisani. Na przykład wykonywaniem czynności komorniczych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku dla miasta Żyrardów oraz gmin: Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Puszcza Mariańska, zajmuje się Komornik sądowy Adam Derda przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. To właśnie do jego obowiązków należy przygotowanie i prowadzenie licytacji komorniczych na tym terenie.

Komornik, zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych, może również przyjmować interesantów spoza swojego rewiru, jednak w takiej sytuacji we wniosku musisz umieścić odpowiednie oświadczenie.

O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz wziąć udział w licytacji?

Przebieg licytacji komorniczej ściśle określają przepisy, stworzone w celu najskuteczniejszej pomocy interesantom w odzyskaniu ich pieniędzy od dłużników. Licytacje komornicze odbywają się publiczne, a obwieszczenie zawierające najważniejsze informacje, takie jak termin licytacji, dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się licytacja oraz opatrzony fotografiami opis przedmiotu licytacji musi zostać wydane przez komornika sądowego z odpowiednim wyprzedzeniem.

W obwieszczeniu licytacji umieszczone są także informacje o cenie wywoławczej i szacunkowej wartości przedmiotu licytacji (określanej przez biegłego sądowego rzeczoznawcę), a także kwota wadium. Wadium jest to kwota, która wpłacić musi każdy zainteresowany licytacją – wynosi ona zazwyczaj około 10% szacowanej wartości przedmiotu licytacji. Jest to kaucja zwrotna, którą otrzymujesz z powrotem, jeśli w przypadku, gdy nie uda Ci się wylicytować danej nieruchomości lub ruchomości.

W obwieszczeniu licytacji pojawić się musi również informacja o tym, która to licytacja, a sam mechanizm licytowania odbywa się metodą „kto da więcej”. Licytację wygrywa więc osoba, która zaproponuje najwyższą cenę.

Co podlega licytacji?

Po wycenie mienia przez biegłego rzeczoznawcę, komornik sądowy odpowiedzialny za tę sprawę obwieszcza, a następnie prowadzi licytację komorniczą majątku dłużnika. Licytacje komornicze obejmują zarówno nieruchomości -  mieszkania, domy, grunty rolne, lokale usługowe, hale przemysłowe, jak i ruchomości. Ruchomościami określamy wszystkie wartościowe rzeczy materialne, które mogą podlegać licytacji:

  • sprzęt elektroniczny;
  • biżuteria, zegarki i inne kosztowności;
  • meble, dzieła sztuki oraz antyki;
  • pojazdy mechaniczne oraz łodzie;
  • maszyny przemysłowe i rolnicze,
  • a także inne przedmioty.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas