Materiał Partnera Co zawiera akt notarialny?

Co zawiera akt notarialny?

Akt notarialny to dokument potwierdzający dokonanie czynności prawnej. Bardzo często dotyczy ona podpisania umowy kupna — sprzedaży. Do jego stworzenia może dojść np. przy sprzedaży nieruchomości lub mieszkania, ale nie tylko. Sporządza go notariusz zawsze, kiedy wymagają tego przepisy prawne lub w sytuacjach, kiedy obie strony chcą skorzystać z tego typu rozwiązania. Sprawdź, jakie szczegóły powinien zawierać akt notarialny.

 

Czym jest akt notarialny?

 

Akt notarialny jest dokumentem, który sporządza wyłącznie uprawniony do wykonywania zawodu notariusz. Zawiera on postanowienia obu stron, które łączy się w jednym dokumencie. Aby zachować ważność aktu notarialnego, należy spełnić określone warunki.

 

- Oryginalny dokument przechowuje się w biurze notariusza przez dziesięć lat. Po tym czasie jest on zarchiwizowany w księgach wieczystych lokalnego sądu rejonowego. Każda ze stron biorąca udział w podpisaniu aktu otrzymuje także jego wypis od notariusza. Należy podkreślić, że wypis aktu notarialnego ma dokładnie taką samą moc prawną jak pierwszy, oryginalny dokument — tłumaczy specjalista z Kancelarii Notarialnej.

 

Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny?

 

Akt notarialny powinien zawierać określone elementy. Dzięki temu możliwe jest stwierdzenie jego ważności. W każdym przypadku dokument uwzględnia podstawowe informacje, jakimi są:

  • data sporządzenia wraz z godziną,
  • lokalizacja, w której sporządzono akt (najczęściej jest to biuro notariusza),
  • dane notariusza wraz z lokalizacją jego siedziby,
  • dokładne dane każdej ze stron zawierające również adres, czy imiona rodziców.

 

Jednak to nie koniec tego, co powinien uwzględniać dokument. W akcie notarialnym powinny znaleźć się również informacje dotyczące:

  • oświadczenia stron,
  • odczytania aktu notarialnego,
  • podpisy stron oraz notariusza,
  • pobranej przez notariusza opłaty.

 

Elementy, jakie powinien zawierać dokument, z góry określają obowiązujące przepisy prawne. Brak któregokolwiek z nich jest przesłanką do jego unieważnienia. Poprawnie stworzony akt dzieli się na kilka części. Następnie każdą z nich notariusz odczytuje i tym samym przedstawia do akceptacji przez obie strony.

 

Jakie są pozostałe wymagania względem aktu notarialnego?

 

W sytuacji, w której sporządzony akt notarialny zawiera większą ilość stron, wówczas każda z nich musi zostać właściwie ponumerowana oraz oznaczoną parafką. Zaakceptowany akt notarialny niezależnie od ilości stron jest złączony w jeden dokument.

 

Bardzo ważne są także ewentualne zmiany, jakie chciałyby wprowadzić strony w trakcie odczytywania aktu notarialnego. Jeżeli takie się pojawiają, informacje podlegające zmianom muszą zostać przekreślone i poprawiane są w taki sposób, aby dało się je odczytać. Muszą one być również zaakceptowane przez wszystkich zainteresowanych.

 

Podziel się