Materiał Partnera Co sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Co sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Sprawa rozwodowa jest niezwykle trudnym przeżyciem zarówno dla dotychczasowych małżonków, jak i dla ich dzieci. Zwłaszcza dzieci zazwyczaj mają duży problem z pogodzeniem się z nową sytuacją, dlatego tez sprawa opieki nad nieletnimi dziećmi w sprawach rozwodowych jest jedną z najważniejszych podejmowanych kwestii. W naszym artykule opisujemy, jakie istnieją możliwości podziału praw rodzicielskich oraz co sąd bierze pod uwagę rozpatrując tego typu kwestie.

Porozumienie rodziców w kwestii opieki nad dziećmi

Jedną z możliwości w rozwiązaniu tego typu problemów jest zawarcie pomiędzy rodzicami porozumienia, w którym ojciec i matka dziecka dokładnie określają wszystkie kwestie dotyczące dlaczego wychowywania oraz opieki nad dzieckiem. W takim porozumieniu muszą się znaleźć takie informacje, jak to, u którego z rodziców dziecko będzie mieszkało po zakończeniu sprawy rozwodowej, w jaki sposób będą rozdzielone koszty utrzymania oraz sprawowania nad nim opieki. Jak tłumaczy nasz rozmówca z portalu Do Adwokata: Zawarcie porozumienia pomiędzy rodzicami jest zdecydowanie najlepszym sposobem na rozstrzygnięcie kwestii sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych sporów, które mogą się negatywnie odbić na nasze późniejsze relacje, a co gorsze, mogą się odbić także na naszych dzieciach.

Postępowanie w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami

Sytuacja się znacznie komplikuje, jeżeli rodzice, mimo usilnych chęci, nie są w stanie wypracować zadowalającego obu stron kompromisu. Wtedy kwestię opieki nad dziećmi po rozwodzie rozpatruje sąd. Obecnie wyroki sądowe nie są już jednak tak kontrowersyjne, jak jeszcze kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu, kiedy sąd rozpatrując tego typu sprawy zazwyczaj całkowicie odbierał lub znacznie ograniczał prawa jednej ze stron (zazwyczaj był to ojciec dziecka). Dziś do takich sytuacji dochodzi już niezwykle rzadko, i tylko wtedy, gdy istnieją do tego wyraźne przesłanki.

Do zmian w sposobie rozpatrywania spraw opieki nad dziećmi po rozwodach ostatecznie doszło w 2015 roku, po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z zamieszczonymi w nim zapisami, sąd rozpatrując tego typu sprawy, nie musi już ograniczać jednemu z rodziców praw opiekuńczych. Najważniejszą kwestią jaka musi brać pod uwagę jest tylko i wyłącznie dobro dziecka. Jedynym spornym punktem, który trzeba rozstrzygnąć jest to, u którego z rodziców dziecko zamieszka po zakończeniu sprawy rozwodowej. 

Podziel się