Materiał Partnera Co powinna zawierać dobra mowa motywacyjna?

Co powinna zawierać dobra mowa motywacyjna?

Mowa motywacyjna to wystąpienie pozwalające słuchaczom skutecznie zwiększyć motywację do działań na przestrzeni zawodowej oraz osobistej, a także sprecyzować cele, aby podwyższyć swoją efektywność. Przekłada się to na większe zaangażowanie pracowników w działania firmy oraz lepsze efekty. Dobra mowa motywacyjna powinna inspirować, mobilizować, budować zaufanie oraz poprawiać skuteczność. Jak zatem przygotować dobrą mowę motywacyjną?

Cechy dobrej mowy motywacyjnej

Każda osoba, która zamierza wygłosić wpływowe przemówienie, musi zdać sobie sprawę, że proces ten dzieli się na dwie części – przygotowawczą oraz realizacji. Obie z nich to bardzo ważne sfery, które wpływają na finalny efekt.

Dobra mowa motywacyjna powinna więc zostać w odpowiedni sposób przygotowana. Należy zastanowić się na tym etapie, w jaki sposób przeprowadzić przemówienie. Powinno się odnosić do osobowości słuchacza oraz sfery emocjonalnej. Mowa motywacyjna musi być poparta zdolnością opowiadania historii, a także odpowiednią motywacją słuchacza.

Zawartość merytoryczna prezentacji natomiast powinna składać z dobrej jakości treści. Efektywna mowa łączy w sobie dwie kwestie – prowadzenie prezentacji z merytoryczną zawartością. W innym wypadku nawet najlepszy specjalista spowoduje skuteczne znudzenie wśród słuchaczy. Należy więc zainteresować słuchacza wygłoszoną treścią.

Ważne jest, aby po zakończeniu spotkania mowa motywacyjna miała wpływ na funkcjonowanie firmy – a więc zapadła w pamięć słuchaczom i przyczyniła się do przemyśleń. Pracownicy muszą identyfikować się ze speech’em, który przekona ich do stawianych tez.

Dlaczego dobra mowa motywacyjna jest tak ważna?

Odpowiednia mowa motywacyjna pomaga naładować odbiorców energią oraz pobudzić ich do refleksji. Jest również impulsem do zmiany w zachowaniu oraz wyrwaniu się z wielu błędnych nawyków.

Jak mówi mówca z Agencji mówców i gwiazd – Personal Reactor oferującej profesjonalną pomoc w tworzeniu mowy motywacyjnej: Osoby przygotowujące mowę motywacyjną po raz pierwszy popełniają wiele błędów. Najczęstszym z nich jest brak podłączenia słuchacza do prezentacji. Taka osoba dojdzie więc do wniosku, że przemówienie nie jest skierowane do niej i nie ma zastosowania w jej życiu.

Decydując się na przygotowanie mowy motywacyjnej, zalecane jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych mówców. Charyzmatyczni motywatorzy posiadający niezbędne kompetencje to gwarancja udanej prezentacji w każdej dziedzinie.

Podziel się